Nieuws

Brede declaratiemogelijkheden voor het e-consult

Gepubliceerd
25 april 2018
Dossier
Nog steeds zijn er in de huisartsenpraktijk maar weinig e-consulten. Slechts 4% van de patiënten geeft aan van die mogelijkheid gebruik te maken, terwijl toch minstens zes op de tien huisartsen het e-consult aanbiedt. Onduidelijkheid over de financiering is waarschijnlijk een van de oorzaken van het geringe aantal e-consulten. Dat blijkt uit de eHealth-monitor, het jaarlijkse onderzoek van het Nictiz en het Nivel naar de stand van zaken rond e-health in Nederland.
0 reacties

Veel huisartsen denken dat voor een e-consult slechts 4,50 euro kan worden gedeclareerd, het tarief voor een telefonisch consult, maar de declaratiemogelijkheden zijn veel breder. De vergoeding is namelijk niet afhankelijk van de vorm van zorgverlening (mail, telefonisch, spreekkamer) maar van de tijdsinvestering en de geleverde zorgverlening, aldus het Nictiz. Een e-consult kan dus worden gedeclareerd als een e-mailconsult, als een regulier consult of als een dubbel consult. Het is ook handig om te weten dat de declaratie los staat van wie de zorg in de praktijk verleent. Dit betekent dat ook een praktijkondersteuner en een assistente een e-consult mogen voeren.

Het Nictiz werkt momenteel aan een actieagenda om de bekendheid van het e-consult te vergroten. Een van de zeven punten uit die actieagenda behelst het wegnemen van de financieringshobbels. Andere punten zijn hulp bij het slim incorporeren van het e-consult in de dagelijkse praktijk, het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid en het ontwikkelen van een communicatie-toolkit om het e-consult onder aandacht van de patiënten te brengen.

Lees meer over declaratie, Nictiz en de e-health monitor.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen