Nieuws

Breinvolume bij ADHD’ers kleiner

Gepubliceerd
17 april 2017

De huisarts ziet regelmatig kinderen met verdenking op ADHD. Ouders vragen dan wel eens naar de oorzaak hiervan. Helaas is hier nog weinig bekend over. Nieuw onderzoek laat zien dat sommige hersengebieden bij ADHD’ers kleiner zijn dan bij mensen zonder ADHD.

Nijmeegse onderzoekers combineerden data van 23 studies, waaronder 4 Nederlandse, zowel bij kinderen als bij volwassenen met ADHD. De gemiddelde leeftijd van de ADHD-patiënten bedroeg 14 jaar (spreiding: 4 tot 63 jaar). Ze verrichten een case-controlonderzoek om op MRI-scans van het brein naar verschillen tussen patiënten met (n = 1713) en zonder (n = 1529) ADHD te kijken. Het volume van onder andere de nucleaus accumbens en amygdala was bij ADHD’ers kleiner. De amygdala is van belang bij emotieregulatie. De grootte van deze effecten is vergelijkbaar met andere psychiatrische ziekten, zoals depressie. De resultaten waren onafhankelijk van medicatiegebruik, de ernst van de symptomen of comorbiditeit.

De onderzoekers concluderen dat ADHD een hersenziekte is en niet slechts een ziektenaam voor moeilijke kinderen. Dit lijkt wat kort door de bocht. Wel draagt het onderzoek bij aan het in kaart brengen van de neurobiologie onderliggend aan ADHD. De NHG-Standaard ADHD bij kinderen vermeldt dat ADHD een beschrijvende diagnose is, die berust op de aanwezigheid van een combinatie van gedragskenmerken. Wellicht is het verschil in grootte van hersengebieden een van de factoren die het afwijkende gedrag veroorzaakt.

Hoogman M, et al. Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis. Lancet Psychiatry 2017:310-19.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen