Nieuws

Businessplan

Gepubliceerd
10 november 2002

In een tijd dat steeds meer huisartsen gaan samenwerken in een HOED, en huisartsenpraktijken meer en meer bedrijven worden met een diversiteit aan personeel, worden huisartsen gedwongen zich steeds meer met management bezig te houden. Naast het maken van een kwaliteitsjaarverslag zou ook het ontwerpen van een businessplan tot de taken van de praktijkmanager kunnen gaan behoren.

The Business Planning Tool Kit van Annie Phillips is een praktische handreiking voor teams in de eerste lijn die een businessplan willen ontwikkelen. Het boek is praktisch opgebouwd en maakt de lezer aan de hand van een aantal stappen wegwijs in de opbouw en de terminologie van een businessplan. In het eerste deel bespreekt Philips het waarom van een businessplan en geeft ze een overzicht van onderwerpen die aan de orde zouden moeten komen. In het tweede deel bespreekt ze hoe de onderdelen van een eerstelijnsorganisatie door middel van een businessplan verbeterd zouden kunnen worden. Hier komt de kwaliteitscirkel die ook in de Nederlandse huisartsenwereld bekend is – in Engeland de audit cycle genoemd – aan de orde. In deel drie gaat ze dieper in op de taken en verantwoordelijkheden van het management. De schrijfster heeft geprobeerd om het boek zo overzichtelijk mogelijk te maken, maar gebruikt hierbij zoveel kaders, lijstjes, aandachtspunten en samenvattingen dat het soms moeilijk is om de draad van het verhaal nog te volgen. Daarnaast is een aantal zaken wel erg toegespitst op de Engelse gezondheidszorgorganisatie en wetgeving. Er worden bijvoorbeeld afkortingen gebruikt die in Engeland ongetwijfeld bekend zijn, maar mij enige hoofdbrekens hebben gekost. Samenvattend is het een praktisch boek, maar niet altijd even handzaam voor de Nederlandse situatie.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen