Praktijk

Cahiers over communicatie en attitude

Gepubliceerd
20 mei 2001

Samenvatting

De laatste vijf nascholingscahiers in de reeks ‘Huisarts en patiënt’ behandelen onderwerpen uit de GGZ. Deze keuze is niet toevallig: de GGZ is immers uitgekozen als eerste centraal thema voor een landelijke benadering van kwaliteitsverbetering in de huisartspraktijk en zal dan ook de komende jaren veelvuldig hoog op de agenda staan. Het NHG-Congres 2001 geeft hiertoe het startschot. Het is de bedoeling dat de nascholingscahiers dan klaar zullen zijn. Een blik op de onderwerpen die aan de orde komen.

Posttraumatische stress-stoornis

In dit cahier wordt ingegaan op de benodigde vaardigheden bij de communicatie met mensen die nare, ingrijpende of gewelddadige gebeurtenissen hebben meegemaakt. Tot welke klachten en problemen kunnen deze gebeurtenissen leiden en hoe worden deze op het spreekuur van de huisarts gepresenteerd? En wat kan de huisarts doen om op een zo goed mogelijke wijze, ‘met optimale betrokkenheid en behoud van distantie’ hulp te verlenen aan deze patiënten?

Psychosomatische en functionele klachten

De presentatie van functionele klachten leidt bij de huisarts vaak tot gevoelens van onmacht en irritatie. Vaak zijn deze klachten gerelateerd aan psychische of sociale problemen, surmenage of depressie. Wat zijn effectieve strategieën om over psychosomatische klachten te communiceren? Welke valkuilen zijn er voor de huisarts en hoe kunnen deze worden omzeild? En welke methoden zijn er om patiënten effectief te begeleiden? Op deze en andere vragen vindt u antwoord in dit cahier.

Persoonlijkheidsstoornissen

Dit cahier besteedt aandacht aan de vaak lastige problematiek van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. De dikwijls frequente spreekuurbezoeken leveren niet veel op: de ‘borderliner’ blijft verschijnen en de ‘hypochonder’ wordt nooit (langdurig) gerustgesteld, om maar eens twee voorbeelden te noemen. Zijn er communicatieve vaardigheden die het contact met de patiënt minder frustrerend kunnen doen verlopen? En zo niet, wat kan de huisarts dan doen aan diens gevoel van machteloosheid?

Seksualiteit in de spreekkamer

Seksueel delicate onderwerpen zijn lang niet altijd gemakkelijk bespreekbaar te maken; door belemmeringen bij de patiënt, maar ook bij de huisarts zelf, wil de communicatie nog wel eens stroef verlopen. Bij veel klachten kan seksualiteit echter een onderliggend probleem vormen, dus is het belangrijk de communicatie daarover zo open mogelijk te maken. Naast de vaardigheden die daarvoor nodig zijn, gaat het cahier ook in op ‘erotisch beladen’ contacten tussen huisarts en patiënt.

Suïcide en pogingen daartoe

De signalen van een patiënt die duiden op suïcidaliteit moeten niet alleen worden onderkend, er moet ook adequaat op worden gereageerd. Welke interventies staan de huisarts dan ter beschikking? En wat brengt een suïcidepoging bij de huisarts teweeg? Of, zeker zo lastig, hoe kan een geslaagde suïcidepoging door de huisarts worden verwerkt, met name als deze een actieve rol heeft vervuld bij de begeleiding van de patiënt? Dit cahier zal pogen de huisarts zoveel mogelijk concrete handvatten te geven bij dit lastige onderwerp. (AS)

Nascholingscahiers over communicatie en attitude

De totale serie cahiers bestaat uit twintig delen die alle een concreet onderwerp behandelen waarmee huisartsen in hun dagelijkse omgang met patiënten en collega's te maken hebben. Onnodig getheoretiseer is vermeden, de toon is luchtig en er worden concrete handreikingen gedaan hoe met de diverse onderwerpen aan de slag kan worden gegaan. In de cahiers is steeds voor anderhalf uur geaccrediteerde ‘Oefenstof’ opgenomen, compleet met een Toetsblad. Wanneer u de oefenstof in uw huisartsengroep wilt doornemen, is ook accreditering van een dergelijke bijeenkomst mogelijk. De eerste vijftien nascholingscahiers over communicatie en attitude kunt u bij het NHG bestellen (tel. 030 – 2881700). De hierboven beschreven cahiers worden gepresenteerd tijdens het NHG-Congres 2001.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen