Nieuws

Capillaire refill-meting bij volwassenen zinvol?

Gepubliceerd
12 januari 2017

De capillaire refill-meting (CRM) staat algemeen bekend als maat voor de circulatietoestand en wordt in verschillende richtlijnen geadviseerd voor de opvang van de vitaal bedreigde patiënt. Een uniek Nederlands onderzoek laat zien dat de optimale uitvoering bij volwassenen vijf seconden druk op het nagelbed is, maar dat de reproduceerbaarheid laag is.

Voor het eerst werd in Nederland de ‘flashmob’-onderzoeksmethode gebruikt, waarbij een grootschalig cross-sectioneel onderzoek plaatsvindt op één dag. Verspreid over 38 ziekenhuizen werden 1734 volwassen patiënten geïncludeerd vanaf afdeling of SEH. Twee onderzoekers verrichtten onafhankelijk van elkaar vier keer een CRM: op nagelbed en sternum en na vijf en vijftien seconden druk. De interobserver agreement bleek beter op nagelbed (k = 0,40) dan sternum (k = 0,30). Vijftien seconden druk had geen meerwaarde boven vijf seconden. Een CRM kan dus het beste worden uitgevoerd door vijf seconden druk op het nagelbed met een normaalwaarde van twee seconden.

Toch was de interobserver agreement bij deze uitvoering slechts ’fair’ tot ’moderate’. Een CRM is moeilijk te standaardiseren. Bovendien vond men alleen een correlatie met een gemiddelde bloeddruk (mean arterial pressure) < 65 mmHg en niet met andere indicatoren voor shock, zoals tachycardie. Hierdoor concluderen de auteurs, mede gebaseerd op eerdere onderzoeken, dat de klinische waarde van een CRM beperkt is bij volwassenen. Dit betekent dat huisartsen routinematig gebruik, zoals geleerd tijdens ABCDE-trainingen, moeten heroverwegen. Bij kinderen is een CRM overigens wel waardevol en is het sternum de voorkeurslocatie.

Alsma J, et al. The power of flash mob research – conducting a nationwide observational clinical study on Capillary Refill Time in a single day. Chest 2017; doi: 10.1016/ j.chest.2016.11.035.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen