Nieuws

Cardiovasculair risico bij boulimia nervosa

Gepubliceerd
15 juni 2020
Patiënten die vanwege boulimia worden opgenomen in het ziekenhuis hebben een meer dan viermaal verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ) in de jaren daarna. Het mechanisme achter dit verhoogde risico is niet helemaal bekend. Het is aan de huisarts om deze patiënten zorg op maat aan te bieden.
0 reacties

Van boulimia is al langer bekend dat er een verband bestaat met HVZ, een cijfermatige onderbouwing ontbrak echter. Onderzoekers uit Canada zetten hiervoor een longitudinaal cohortonderzoek op. Zij extraheerden ziektespecifieke coderingen uit ziekenhuisdossiers. De onderzoekers vergeleken de incidenties van de gehospitaliseerde boulimiapatiënten (n = 818 vrouwen) met de vrouwen die voor een klinische bevalling of zwangerschapsgerelateerde ziekten werden opgenomen (n = 415.891). De gemiddelde leeftijd bij inclusie was in beide groepen 28,3 jaar. In totaal werden er 2.957.677 persoonsjaren gevolgd, met een follow-up die wisselde tussen de 2 en 12 jaar. 

Bij de patiënten met boulimia was de hazardratio op cardiovasculaire ziekten verhoogd (HR 4,25; 95%-BI 2,98 tot 6,07). Hoe meer opnames er waren voor boulimia, hoe groter de kans op hart- en vaatziekten in de nabije toekomst (oplopend tot HR 25,13; 95%-BI 13,52 tot 46,70 bij ≥ 3 opnames). Het precieze mechanisme achter het verhoogde risico op HVZ is niet bekend. In het acute stadium kan het veelvuldig braken leiden tot elektrolystoornissen met risico’s op aritmieën. De auteurs vermelden dat de langetermijnrisico’s mogelijk voortkomen uit de psychische en lichamelijke stress die wordt veroorzaakt door de metabole wisselingen.

Bij de meeste patiënten met boulimia zal in eerste instantie worden gedacht aan psychische begeleiding. De multidisciplinaire NHG-Standaard Cardiovaculair risicomanagement benoemt eetstoornissen niet apart als risicofactor. Desondanks laat het verhoogde risico op HVZ uit dit onderzoek zien dat meer maatwerk bij boulimiapatiënten op zijn plaats lijkt. 

Literatuur

  • Tith RM, et al. Association of bulimia nervosa with long-term risk of cardiovascular disease and mortality among women. JAMA Psychiatry 2019;77:44-51.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen