Nieuws

Cardiovasculair risico bij ernstige psychiatrische aandoening onvoldoende in beeld

Gepubliceerd
8 december 2020
Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ) en sterfte door HVZ. Dat geldt ook voor mensen die antipsychotica gebruiken. Huisartsen behandelen steeds vaker psychiatrische patiënten, maar screenen zij deze populatie ook adequaat? Een groot Nederlands cohortonderzoek laat zien dat huisartsen bij patiënten met een EPA alleen het cardiovasculair risico in beeld hebben als er daarnaast ook sprake is van diabetes mellitus.
0 reacties

Na het uitkomen van de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement in mei 2019 luidde de huisartsenexpertgroep psyHAG de noodklok, omdat er in de richtlijn geen aandacht is voor patiënten met een EPA. Juist deze groep heeft een verhoogd cardiovasculair risico door beperkte gezondheidsvaardigheden, chronische stress en metabool syndroom door gebruik van antipsychotica en stemmingsstabilisatoren. 

Het recente retrospectieve cohortonderzoek van Jakobs et al. onderstreept hoe belangrijk het is om deze groep hoogrisicopatiënten in de richtlijn op te nemen. Van de groep patiënten met een EPA en antipsychoticagebruik zonder aanvullende comorbiditeit (n = 1383) was maar 8,5% adequaat gescreend op CVRM. Bij patiënten die ook diabetes hadden (n = 206) kreeg 68% een adequate cardiovasculaire risicobepaling, maar bij patiënten met ook hart- en vaatziekten (n = 116) slechts 27%. Bij diabetes wordt het cardiovaculair risico standaard in kaart gebracht en daarom zijn deze patiënten mogelijk beter in beeld. Ter vergelijking: bij patiënten met diabetes zonder psychiatrische aandoening of antipsychoticagebruik worden de cardiovasculaire risicofactoren bij meer dan 95% adequaat in kaart gebracht. 

Totdat de NHG-Standaard CVRM wordt herzien met advies voor patiënten met een EPA is het van groot belang om onze awareness van CVRM bij deze groep te vergroten. Zo vallen deze patiënten niet buiten de boot, althans niet qua CVRM.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen