Nieuws

Cardiovasculair risico bij ernstige psychiatrische aandoening onvoldoende in beeld

Date
8 december 2020
Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ) en sterfte door HVZ. Dat geldt ook voor mensen die antipsychotica gebruiken. Huisartsen behandelen steeds vaker psychiatrische patiënten, maar screenen zij deze populatie ook adequaat? Een groot Nederlands cohortonderzoek laat zien dat huisartsen bij patiënten met een EPA alleen het cardiovasculair risico in beeld hebben als er daarnaast ook sprake is van diabetes mellitus.