Wetenschap

Centrale huisartsenposten: wordt de huisarts er beter van?

Samenvatting

Inleiding: De traditionele dienstenregeling kent een aantal knelpunten, zoals een zware werkbelasting voor de huisartsen en moeilijk te handhaven kwaliteit van zorg. De afgelopen jaren is er een duidelijke ontwikkeling naar grootschalige waarneemregelingen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of de veronderstelde voordelen (betere zorg, minder werkdruk) zich inderdaad voordoen.
Methode: Vragenlijstonderzoek onder alle gevestigde huisartsen uit de RHVregio Nijmegen en follow-up, drie maanden na invoering van een nieuwe dienstenstructuur in vijf hagro 's.
Resultaten: Het totaal aantal diensturen nam duidelijk af en de diensten werden als minder belastend ervaren. De neiging om de dienst uit te besteden nam af. Als knelpunten in de nieuwe opzet werden genoemd: leesbaarheid en volledigheid van de registratie, het bijhouden van de inhoud van de spoedkoffer en de hoge kosten.
Conclusie: De overgang naar een grootschalige, centraal georganiseerde structuur heeft geleid tot een efficiëntere werkwijze en tot tevredenheid bij deelnemende huisartsen. De structuurwijziging heeft echter ook - vooralsnog onbekende - consequenties voor andere betrokkenen, zoals de patiënten, de ambulancedienst en de eerstehulpposten van ziekenhuizen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen