Nieuws

Cerebrovasculaire aandoeningen

Gepubliceerd
10 februari 2007

Dit boek is bedoeld als leerboek voor neurologen (in opleiding) en als naslagwerk voor diverse disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een beroerte ter ondersteuning van hun professionele handelen. Het boek telt vier delen: Profiel van een beroerte, dat epidemiologie, pathologie, ziektebeelden en diagnostiek beschrijft, Zorg in de acute fase, Revalidatie en zorg in de chronische fase, waar ook de rol van de verpleeghuisarts en de huisarts besproken worden en Organisatie van zorg, voorlichting en toekomstige ontwikkelingen. Neurologen, revalidatieartsen, epidemiologen, paramedici, radiologen, verpleeghuisartsen en een huisarts, Tjerk Wiersma, die aan de beide NHG-Standaarden CVA en TIA heeft meegewerkt, nemen de hoofdstukken van dit boek voor hun rekening. De redacteuren hebben de voorkeur gegeven aan een formule, waarbij de auteurs die ieder een hoofdstuk schrijven, de stand van de wetenschap bespreken en hun opinie als expert geven. Slechts de hoofdstukken over behandeling van het intracerebrale hematoom en revalidatie na een beroerte geven de mate van bewijskracht aan waarmee de beweringen onderbouwd zijn. De hoofdstukken hebben een overzichtelijke, uniforme opbouw met een inhoudsoverzicht op de eerste bladzijde. De meeste paragrafen bieden een of meer dikgedrukte uitspraken in een kader, waardoor de lezer in één oogopslag de laatste stand van de wetenschap tot zich kan nemen. Het hoofdstuk over differentiaaldiagnose en valkuilen zal de huisarts zeer aanspreken. De auteur geeft enkele paragrafen relevante vragen als koptekst mee zoals: ‘Is het vasculair of niet-vasculair?’ ‘Ontstaan de verschijnselen van een beroerte altijd acuut en zijn ze altijd meteen maximaal?’ Maar ook: ‘De TIA als diagnostische prullenbak’. Ieder hoofdstuk vormt een afgerond geheel en sluit af met een lijst van relevante literatuurreferenties.

Dit gebonden boek is voorzien van een leeslint en heeft een fraaie bladspiegel. Ik vind het een gedegen en plezierig te hanteren naslagwerk. Het past echter eerder in de bibliotheek van de HOED (als die er een heeft) dan in de boekenkast van de doorsnee huisarts. Daarvoor zal deze er uiteindelijk toch te weinig gebruik van maken. Niettemin voor liefhebbers van harte aanbevolen. Huisartsen die snel willen weten hoe het ook weer precies zit, kunnen zich beter wenden tot de betreffende NHG-Standaarden met hun verantwoording. Jan Schuling

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen