Praktijk

Cholesterol omlaag, minder CVA's

Gepubliceerd
10 juni 2001

Heeft verlaging van de cholesterolspiegel bij mensen die een hartinfarct of instabiele angina pectoris hebben gehad zin ter voorkoming van een CVA? In de LIPID-studie (Long-term Intervention with Pravastin in Ischemic Disease) werd primair gekeken of deze groep mensen door het slikken van een cholesterolverlagend middel minder vaak overleden door coronaire hartziekten. De incidentie van CVA was een secundair eindpunt. Ruim 9000 patienten kregen óf 40 mg pravastatine óf een placebo gedurende zes jaar. Patiënten begonnen met de behandeling tussen de drie maanden en drie jaar na hun hartinfarct of instabiele angina pectoris. In die jaren daalde het totaal cholesterolgehalte van gemiddeld 5,6 tot 4,6 mmol/l. Aan het eind van de follow-up periode hadden zich 419 CVA's voorgedaan: 231 bij 204 van de 4502 patienten uit de placebogroep (4,5%) en 188 bij 169 van de 4512 patienten uit de pravastatinegroep (3,7%). Dit betekent een relatieve daling van het risico op een CVA van 19% (95% BI 0 -34%). Worden er 1000 patienten gedurende 6 jaar met pravastatine behandeld in plaats van met placebo dan doen zich 8 CVA's minder voor.

De vereniging van de Ehlers-Danlos-patiënten was van plan om een informatiefolder mee te sturen met het artikel van Scheltens, Veenhuizen & Jacobs in het vorige nummer van H&W. Door druktechnische problemen is dat niet gelukt. De folder is nu bij dit nummer ingesloten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen