Nieuws

Chronisch gebruik van antidepressiva

Gepubliceerd
1 december 2016
Meer dan 30% van de gebruikers van antidepressiva gebruikt deze langer dan een jaar en slechts een minderheid stopt de medicatie in de jaren hierna, ook al zijn de klachten verdwenen. Chronisch gebruik van antidepressiva zonder indicatie veroorzaakt onnodige interacties, bijwerkingen en kosten. Bovendien geeft het een gevoel van afhankelijkheid.
Bosman et al. onderzochten met een kwalitatief onderzoek wat de motieven van huisartsen en patiënten zijn om al dan niet te stoppen met het gebruik van antidepressiva. Zij interviewden 38 patiënten met een angststoornis of depressie in remissie die meer dan 6 maanden antidepressiva gebruikten, en 26 huisartsen. Het viel op dat er discrepanties waren tussen percepties van patiënten en huisartsen. Zo gaven huisartsen aan voldoende kennis te hebben om een depressie of angststoornis te behandelen, terwijl patiënten aangaven dat dit niet altijd zo was. Daarnaast vonden sommige huisartsen dat de patiënt zelf het initiatief kon nemen om te stoppen, terwijl patiënten opmerkten dat zij liever gezamenlijk besloten of zelfs het initiatief van de huisarts moest komen omdat zij er niet toe in staat waren. Patiënten wilden vaak stoppen omdat ze de medicijnen onnatuurlijk en ‘chemisch’ vonden.
Huisartsen vonden het lastig dat de richtlijnen geen concrete aanbevelingen doen over het maken van afspraken rondom het afbouwen of stoppen van de medicijnen, en ook speelde gebrek aan tijd hun parten.
De auteurs suggereren dan ook mogelijke oplossingen om onnodig chronisch gebruik van antidepressiva te verminderen: delegatie van het monitoren naar de poh-ggz, en het maken van duidelijke afspraken bij de start van antidepressiva over wanneer te stoppen en wie hiertoe op welk moment het initiatief neemt.
Lidewij Broekhuizen

Literatuur

  • 1.Bosman RC, et al. Long-term antidepressant use: a qualitative study on perspectives of patients and GPs in primary care. Br J Gen Pract 2016;66:e708-19.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen