Nieuws

Chronische vermoeidheid

Gepubliceerd
1 november 2012
Doelgroep Artsen, psychologen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en studenten.
Inhoud Dit handboek beschrijft de stand van zaken in diagnostiek en behandeling van chronische vermoeidheid. Het boek behandelt vrijwel alle belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op vermoeidheid. Verschillende auteurs beschrijven vanuit hun eigen invalshoek de wetenschappelijk onderbouwde achtergronden van vermoeidheid. Aan bod komen: het chronischevermoeidheidssyndroom, vermoeidheid bij kanker en vermoeidheid bij enkele veelvoorkomende ziekten. De auteurs nemen als uitgangspunt voor het boek ernstige chronische vermoeidheid die ten minste zes maanden duurt of gepaard gaat met een chronische ziekte. De korter durende vermoeidheid die in de huisartsenpraktijk vaak voorkomt of de patiënt met wisselende klachten is expliciet niet het onderwerp van dit boek. Behandeling van chronische vermoeidheid is volgens het handboek vooral een zaak van de cognitieve gedragstherapeut. Daarnaast komen ook de somatische verklaringen voor vermoeidheid aan bod. Eén van de 16 hoofdstukken behandelt de situatie in de huisartsenpraktijk.
Door de bijdragen van verschillende deskundige auteurs is de informatie in het boek van een hoog niveau. Alle hoofdstukken bevatten een uitgebreide literatuurlijst zodat de geïnteresseerde lezer verder kan zoeken. Een nadeel van verschillende auteurs is dat de integratie moeilijk is; nu komt de samenstelling fragmentarisch over. De bijdragen hebben geen eenduidige structuur, de opbouw van de hoofdstukken en de indeling van de bijdragen verschillen per auteur. Ook zijn somatische hoofdstukken en psychologische hoofdstukken strikt gescheiden waardoor je als lezer zelf moet bedenken hoe een geïntegreerde diagnostiek en behandeling er uit zou zien.
Oordeel Het boek geeft een goed beeld van de wetenschappelijke stand van zaken bij chronische vermoeidheid, ook als die optreedt bij somatische aandoeningen zoals kanker. De nadruk ligt hierbij op de ernstigere vormen van vermoeidheid en tweedelijnsbehandeling. Een groot gemis is het ontbreken van een aanzet tot geïntegreerde behandeling door de verschillende disciplines. Cognitieve gedragstherapie als enige behandeloptie is niet voor alle patiënten haalbaar, gewenst en betaalbaar. Het boek is hierdoor geen praktische leidraad voor de huisarts maar wel waardevol voor de geïnteresseerde huisarts.
Ingrid Arnold
Waardering: • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen