Nieuws

Is clopidogrel een risicofactor voor traumatische intracraniële bloedingen?

Het gebruik van antistolling wordt gezien als belangrijke risicofactor voor het optreden van intracraniële bloedingen na een hoofdtrauma. Anders dan de tweedelijnsrichtlijn beschouwt de NHG-Standaard Hoofdtrauma trombocyten­aggretatieremmers, zoals clopidogrel, niet als belangrijke risicofactor. Ons onderzoek lijkt erop te wijzen dat dat wel het geval is, hoewel het bewijs beperkt is en het risico relatief mild verhoogd is. We denken dat clopidogrelgebruik bij hoogrisicopatiënten een extra risicofactor is voor het optreden van een traumatische intracraniële bloeding.