Nieuws

Colonoscopie bij vermoeden colorectaal carcinoom

Gepubliceerd
2 juni 2016
Dossier
Een combinatie van drie factoren kan voor de huisarts waardevol zijn bij het adequaat herkennen van patiënten met een hoog risico op colorectaal carcinoom en het verwijzen voor diagnostische colonoscopie. Die factoren zijn: leeftijd boven de 50, aanwezigheid van hypertensie en de afwezigheid van eerdere consulten voor buikpijn. Verder onderzoek naar strategieën voor effectiever verwijzen zijn hard nodig, omdat daarmee vertraging in diagnosestelling kan worden voorkomen en overbodige verwijzingen kunnen worden verminderd.
De gemiddelde huisarts in Nederland ziet maar één of twee nieuwe gevallen van colorectaal carcinoom per jaar. Het vlot herkennen van patiënten die een verwijzing moeten krijgen voor een colonscopie omdat ze een hoog risico lopen, is een uitdaging voor de huisarts. Dit komt omdat de bekende alarmsymptomen, zoals een veranderd ontlastingspatroon en rectaal bloedverlies, ook veel voorkomen bij onschuldige aandoeningen.
Koning et al. van het LUMC Leiden/Julius Centrum Utrecht onderzochten in een grote anonieme database met HIS-gegevens hoe vaak huisartsen een colonoscopie aanvroegen en wat de uitkomst daarvan was. Zij relateerden dit aan symptomen die bij deze patiënten geregistreerd waren in het HIS in de periode voorafgaand aan de colonoscopie.
In de periode 2007-2011 kreeg 2% (2787/140.000) van de patiënten tussen de 30 en 85 jaar een colonoscopie. Bij 57 patiënten (2%) werd vervolgens een colorectaal carcinoom gevonden. Analyse van de consulten in het jaar voorafgaand aan de colonoscopie liet zien dat de combinatie van drie factoren (leeftijd > 50, hypertensie en geen consult voor buikpijn in het afgelopen jaar) geassocieerd was met een hoger risico op colorectaal carcinoom (area under the curve 0,65).
Ondanks de beperkingen van onderzoek met HIS-gegevens, zoals persoonlijke keuzes van de huisarts in het registreren van het ‘belangrijkste’ symptoom waarmee een patiënt komt, is dit een voorbeeld van innovatief onderzoek waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevens.
Annet Sollie

Literatuur

  • 1.Koning NR, et al. Identification of patients at risk for colorectal cancer in primary care: an explorative study with routine healthcare data. Eur J Gastroenterol Hepatol 2015;27:1443-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen