NHG forum

Column Rob Dijkstra: Allereerst dokter

Gepubliceerd
5 februari 2019
Huisartsen houden vast aan persoonsgericht en continu. De kernwaarde ‘generalistisch’ is aangescherpt tot ‘medisch generalistisch’ – en dat is een goede zaak. Want we zijn vooral dokter.
0 reacties

Op 21 januari presenteerden huisartsen de kernwaarden en kerntaken van de huisarts, waarmee we willen beoordelen op welke punten onze toekomstvisie herijkt moet worden. De afgelopen jaren hebben we ons erg druk gemaakt over de toegenomen administratieve last en externe verantwoording. Daar hebben we in mijn ogen adequaat op gereageerd, inclusief de last van praktijkaccreditering verminderen en meer aandacht voor het interne kwaliteitsbeleid. Daarnaast bleek het werkterrein van de huisarts zich steeds verder te verbreden, van het begeleiden van patiënten met problemen in het sociale domein tot deelname aan universele en selectieve preventie.

De band tussen huisarts en patiënt helpt: we weten dat het percentage vaccinaties hoger ligt als de huisarts die uitvoert. Maar is dat de reden waarom de huisarts naast de griepprik ook pneumokokken- of herpes-zostervaccinaties zou moeten doen? Patiënten komen met allerlei klachten bij de huisarts en daar zijn we ook voor. Maar de behandeling daarvan hoort niet altijd bij de huisarts.

Daarom is samenwerking met andere zorgverleners nodig. We hebben in onze vorige toekomstvisie al aangegeven dat de huisarts de spin in het web van de gezondheidszorg is en daarom is het passend dat we de kernwaarde ‘gezamenlijk’ hebben toegevoegd. Samen met de patiënt beoordelen welke zorg nodig is en onderdeel van een netwerk vormen waarin die zorg ook geleverd wordt. Goed samenwerken vraagt meer dan een goede intentie. Het NHG ondersteunt daarom niet alleen uw medische kennis en vaardigheden, maar waar nodig ook organisatie van samenwerking.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen