NHG Forum

Column Rob Dijkstra: Stoppen met invullen

Gepubliceerd
8 mei 2018
Je ervaart het pas als je het meemaakt: het zou een uitspraak van een beroemde voetballer kunnen zijn. Laatst maakte ik een staaltje van administratieve last mee bij mijn dienst op een huisartsenpost.
0 reacties

Je schrijft je eerst in bij een waarneembemiddelingsbureau. Je moet niet alleen een stapel formulieren aanleveren met bewijskracht van RGS, BIG, BLS/AED, verzekeringen, klachtencommissie, maar ook op gesprek komen, waarbij je je identificeert. Vervolgens moet je bij elke HAP de hele handel opnieuw aanleveren. Dit keer moest ik nog naar een tweede waarneembureau voor hetzelfde verhaal, inclusief identificatiebezoek. Het management van de HAP bestaat vaak uit huisartsen. We doen het dus onszelf aan.

We hebben deze maanden actief zaken geschrapt die onnodig zijn of eenvoudiger kunnen, zoals formulieren die geen duidelijke reden hebben: de jaarlijkse verwijsformulieren chronische indicatie voor paramedici, uitvoeringsverzoeken voor de wijkverpleging, en herhaalde verwijzingen naar de ggz voor dezelfde patiënt. Bij het NHG gaan we de NHG-Praktijkaccreditering vereenvoudigen.

Vaak vul je in de spreekkamer de formulieren in om ervan af te zijn, of de patiënt ter wille te zijn. Bij administratieve last wijzen we snel naar externe partijen, maar laten we ook naar onszelf kijken. Ben ik blij dat in Ont-Regel de Zorg Huisartsen schrappunt 8 is: ‘de administratie die nodig is om als waarnemer te werken bij een huisartsenpost’.

Rob Dijkstra
Rob Dijkstra, bestuursvoorzitter

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen