Nieuws

Communicatie-interventie bij patiënten met SOLK

Gepubliceerd
7 december 2018
Dossier
Huisartsen hebben een belangrijke rol in het behandelen van patiënten met SOLK. Ze vinden deze consulten echter vaak lastig en ervaren problemen in de communicatie met deze patiënten. In Nijmegen ontwikkelen onderzoekers daarom een communicatie-interventie voor huisartsen die ze kunnen toepassen in consulten met patiënten met SOLK.
0 reacties

Drie tot tien procent van de consulten bij de huisarts gaat over SOLK.1 Patiënten met ernstige SOLK zijn vaak niet tevreden over de zorg die ze van hun huisarts krijgen.2 Verschillende onderzoeken tonen een mismatch aan tussen enerzijds de zorg door de huisarts en anderzijds de verwachtingen van patiënten met SOLK.3 Op dit moment ontbreekt een effectieve behandeling die acceptabel is voor SOLK-patiënten en makkelijk in te passen is in het spreekuur van de huisarts. Een communicatie-interventie kan de zorg voor patiënten met SOLK verbeteren.

In dit project zijn patiënten met SOLK direct betrokken bij de ontwikkeling van de interventie. De onderzoekers laten huisartsen consulten met patiënten met SOLK opnemen op video en kijken deze daarna samen terug, eerst met de patiënt en dan met de huisarts. De feedback van beide groepen voegen zij vervolgens samen met de uitkomsten van focusgroepen (patiënten met SOLK, huisartsen, SOLK-experts en onderwijsdeskundigen), om een acceptabele en eenvoudig in te voeren communicatie-interventie te ontwikkelen. De arts-patiëntcommunicatie – met daarin ook aandacht voor de non-specifieke, therapeutische elementen en de arts-patiëntrelatie – staan hierin centraal, omdat deze elementen gezondheidsuitkomsten in belangrijke mate beïnvloeden. In het volgende stadium zullen de onderzoekers de interventie testen met acteurs en de interventie zo nodig aanpassen. Daarna gaan zij de ontwikkelde interventie in de dagelijkse praktijk testen. De resultaten van het videoconsultenonderzoek zijn reeds gepubliceerd, de onderzoekers hopen de resultaten van de interventie in 2021 te publiceren.46 Hun bevindingen moeten leiden tot aanbevelingen voor onderwijs en richtlijnen.

Houwen J. Communicatie-interventie bij patiënten met SOLK. Huisarts Wet 2018;61:DOI:10.1007/s12445-018-0358-y.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen