NHG Forum

Communicatiestromen kanaliseren [Uitgelichte post HAweb Ledenforum]

Gepubliceerd
2 september 2019
Huisarts Rob van der Spruit probeert orde in de chaos van uitpuilende mailboxen en andere communicatiekanalen te scheppen. Hij zet het HAweb Ledenforum in voor inspiratie: "Goede ideeën zijn er hopelijk om overgenomen te kunnen worden!"
0 reacties
Communicatiekanalen
© Shutterstock

Rob van der Spruit, huisarts: “Mijn collega’s en ik gaan steeds meer gebukt onder de hoeveelheid communicatiestromen binnen de praktijk, zowel van buiten naar binnen als andersom. Zorgdomein, Zorgmail, Siilo, beveiligde e-mail, papieren post, telefoontjes, e-consulten en de reguliere, alsmaar verder uitpuilende mailbox voor niet-patiëntgebonden zaken. Wij proberen structuur in deze chaotische stroom te krijgen. Heeft iemand hier al over nagedacht?”

Bewustwording

Albert van der Veer, huisarts in een HOED in midden-Nederland, reageerde op de oproep van Rob van der Spruit omdat hij tijdens een heidag van zijn praktijk precies dit probleem bij de kop pakte. Van der Veer: “Doel was te inventariseren wat er allemaal binnenkomt en wat eruit gaat. En daarmee bewustwording creëren dat we heel veel in de gaten houden.

Communicatiestromen bleken niet alleen in en uit de praktijk te gaan, maar ook tussen personeel onderling. Dat varieert van een briefje op het toetsenbord tot een appje. En iedereen heeft zijn eigen voorkeur. We besloten primair te kiezen voor communicatie via het HIS, dus overlegjes en taken in het HIS gekoppeld aan patiëntgegevens. Alle artsen en assistentes gebruiken dit nu.

Verder zijn we de ‘fax voor mail’ gaan gebruiken of mailen we in plaats van faxen, waar dat mogelijk is. Privacygevoelige informatie mailen we via beveiligde e-mail, met een tweefactorauthenticatie. Verwijzen doen we nu meestal digitaal. En we werken aan een handleiding voor communicatiestromen in de praktijk, met aandacht voor gebruik van mail, app, et cetera en afspraken die we met elkaar maken.”

►De teksten zijn bewerkt; zie HAweb Ledenforum voor de volledige teksten.

NedHis demodag

Huisarts in Noord-Holland: Dit onderwerp is besproken op de NedHis demodag vorig jaar. Je bent niet de enige die er problemen mee heeft. Er is alleen nog geen oplossing en het probleem wordt wel steeds groter. In ieder geval geef ik je de tip om niet alle informatie letterlijk in het dossier te willen opnemen. Net als bij een telefoontje met de patiënt schrijf je een korte weergave van het gesprek op. Dit kun je ook doen met informatie die op andere manieren binnenkomt.

Aantal kanalen uitzetten

Huisarts in Overijssel: Wij hebben gekozen om een aantal kanalen niet te gebruiken, bijvoorbeeld Zorgdomein en viplive. Zorgmail en andere e-mail komen binnen op de beveiligde mail van de praktijk. Allerlei inlogcodes voor berichten van ziekenhuizen, verzekeraars, enzovoort gaan retour met de opmerking dat wij op deze manier niet werken. Ons mailadres staat in het adresboek van e-zorg en zorgmail. Wij merkten dat we dingen gingen missen omdat het via zoveel kanalen binnenkwam en soms ook nog privé.

Project Voortgang veilige mail

Een nieuwe norm voor veilige mail vanuit het ministerie van VWS moet ertoe leiden dat berichten van de ene provider naar de andere kunnen. Goed nieuws, want dan kunt u met één postbus uit de voeten en hoeft u dus niet voor verschillende communicatiestromen en contacten verschillende systemen te gebruiken. Dat wil zeggen: voor uw mailverkeer, zoals zorgmail, zivver, ezorg en dergelijke. Sommige berichtstromen blijven echter naast elkaar bestaan: zoals EDI-postbus en LSP. Een praktisch handboek voor de implementatie van de norm komt in de loop van dit jaar beschikbaar.

Heeft u ook een vraag of opinie?

Plaats een oproep op HAweb Ledenforum!

In deze rubriek komen huisartsen aan het woord. Meningen geuit op HAweb kunnen afwijken van de standpunten van het NHG. Ook voor deze meningen biedt het NHG graag een podium.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen