Nieuws

Complexiteit is overal [Redactioneel]

Gepubliceerd
4 november 2019
Complexe zorg, het thema van dit nummer en van het NHG-Congres, wordt in toekomstverkenningen over de zorg vaak een van de grote uitdagingen genoemd. Waar hebben we het dan precies over en wordt ons vak daarmee niet nog ingewikkelder?
0 reacties

Complexiteit zit om te beginnen in de patiënt zelf: we kennen allemaal patiënten met laaggeletterdheid, multimorbiditeit, polyfarmacie, multipsychosociale problematiek of lage SES. Verder wordt ook het huisartsenvak zelf steeds complexer. We moeten wijkgerichter werken, in netwerken leren werken en coördineren. Waar ligt de grens van de huisarts: moet hij alles zelf blijven doen of bepalen waar zijn grenzen liggen? Ten slotte is er nog de complexiteit in praktische en organisatorische zin: zorgverzekeraars, ict, toenemende administratie, regelgeving (privacywetgeving) en financiële zaken maken het vak eerder complexer dan minder complex. In dit themanummer belichten we een aantal facetten van die complexe zorg.

Zo geven Erik Stolper et al. een verrassend helder theoretisch kader vanuit een relevante invalshoek, met een prachtige metafoor: met een unifocale bril kun je lineair denken, met een multifocale bril is complexiteitsdenken mogelijk. Bij sommige problemen, zoals een verstuikte enkel of een hechtwond, zie je met een unifocale bril scherp genoeg. Andere problemen kun je echter beter in kaart brengen en behandelen als je een multifocale, niet-lineaire bril opzet. Zoals bij deprescribing; graag een pilletje minder bij de complexe, multimorbide patiënt met polyfarmacie. Want goed voorschrijven is al lastig genoeg, deprescriben maakt het nog complexer. Verdere ontwikkeling van deze nieuwe manier van kijken en denken, het bepalen van onze positie daarin, en het aangeven en bewaken van onze grenzen is een van de uitdagingen voor de huisartsgeneeskunde in de komende decennia.

Het klinkt misschien allemaal ingewikkeld, maar deze ontwikkelingen maken ons vak relevanter, eigener, uitdagender en vooral ook leuker. Als de beroepsgroep die ook de complexe patiëntenzorg persoonsgerichter kan maken, hebben wij veel te bieden in deze tijd van versnippering, super- en subspecialisten. En laten we er niet bang voor zijn, zoals ook het motto van het congres aangeeft: relax, het is gewoon complex.

De gastredactie van het themanummer Complexe zorg bestaat uit Wim Verstappen, Lin Smeets, Jean Muris en Mirrian Hilbink.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen