Nieuws

Complicaties bij korte kuren orale corticosteroïden

Gepubliceerd
2 augustus 2017

Langdurig gebruik van orale corticosteroïden kan infecties, veneuze trombo-embolie (VTE) en osteoporose veroorzaken. Complicaties bij kortdurend gebruik zijn echter minder vaak onderzocht. Amerikaanse onderzoekers concluderen nu dat ook kortdurend gebruik (< 30 dagen) samenhangt met een verhoogd risico op sepsis, veneuze trombo-embolie en fracturen.

De onderzoekers deden tussen 2012 en 2014 een retrospectief cohortonderzoek onder volwassenen van 18 tot 64 jaar. Zij verzamelden gegevens over ondere andere medische zorg en medicijnvoorschriften uit een nationale database (Cliniformatics DataMart Database), met ICD-9-CM als diagnosecodering. De uitkomsten waren het aantal dagen kortdurend gebruik (< 30 dagen) van orale corticosteroïden en het aantal bijwerkingen (sepsis, VTE en fractuur) binnen 30 dagen en van 31 tot 90 dagen na de start van het gebruik, berekend per 1000 persoonsjaren.

Van 154.8945 volwassenen kreeg 21% op zijn minst één recept voor kortdurend orale corticosteroïden. Het middel werd vaker voorgeschreven aan ouderen, vrouwen en patiënten met comorbiditeit. Verschillende specialisten schreven het voor met als voornaamste indicaties bovensteluchtweginfecties, rugklachten en allergieën. Na correctie voor leeftijd, geslacht en etniciteit was er binnen 30 dagen een toename van sepsis (incidence rate ratio (IRR) 5,30; 95%-BI 3,80 tot 7,74), VTE (IRR 3,33; 95%-BI 2,78 tot 3,99) en fracturen (IRR 1,87; 95%-BI 1,69 tot 2,07), die verminderden in de opvolgende 31 tot 90 dagen. Zelfs bij een dosering van < 20 mg/dag bleef het risico significant verhoogd (IRR sepsis 4,02; VTE 3,61 en fracturen 1,83).

De Amerikaanse artsen hanteren een breder indicatiegebied dan in Nederland en dat is niet zonder risico. Het blijft daarom ook voor de Nederlandse huisarts belangrijk kritisch naar voorschriften van orale corticosteroïden te kijken.

Waljee AK, et al. Short term use of oral corticosteroids and related harms among adults in the United States: population based cohort study. BMJ 2017;357:j1415. Doi: 10.1136/bmj.j1415.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen