Nieuws

Consistent gebruik van PBM bij COVID-19 is het effectiefst

Gepubliceerd
18 juni 2020
Dossier
Om patiënten met het coronavirus veilig te kunnen helpen worden verschillende hygiënemaatregelen geadviseerd, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Maar welk masker of schort is het best? Twee cochranereviews suggereren dat niet zozeer het type PBM, maar vooral de consistentie en uitvoering van het gebruik de middelen effectief maken.
0 reacties

In de 1e review werd bekeken of PBM überhaupt werken bij respiratoire virussen en zo ja, welk middel het best is. De meta-analyse was erg secuur uitgevoerd. De auteurs includeerden 18 simulatieonderzoeken met (onschadelijke) bacteriën of fluorescentiemarkers, 4 observatieonderzoeken om te kijken of mensen zich aan het protocol hielden en 2 retrospectieve cohortonderzoeken over het infectierisico van SARS en het ebolavirus. De geïncludeerde onderzoeken waren klein, de uitkomstmaten waren niet altijd objectief gescoord en de kenmerken van de verschillende PBM waren slecht beschreven. De kwaliteit van het bewijs was daarom laag. In het algemeen signaleerden de onderzoeken echter 3 trends: (1) hoe meer bedekt, hoe beter; (2) bij het uitdoen van PBM ontstaat vaak zelfbesmetting en (3) consistent gebruik van iets lijkt beter dan niets. 

De 2e review onderzocht welke factoren het gebruik van PBM faciliteren of belemmeren. Het betrof vooral onderzoeken uit lage- en middeninkomenslanden in een ziekenhuissetting. Sommige factoren zijn moeilijk te beïnvloeden, zoals te weinig beschikbare fysieke ruimte. Van de factoren die wel zijn te beïnvloeden bij het gebruik van PBM speelden de volgende een rol: ondersteuning van het hele team, communicatie over duidelijke richtlijnen en verwachtingen, redelijk comfortabel materiaal en beschikbaarheid van PBM-trainingen, die ook verplicht werden gesteld. 

Wat betekent dit concreet? In principe is een overall beter dan een jas, en een jas beter dan een schort. De jas moet bij voorkeur goed aansluiten rond de nek en ook de polsen moeten worden bedekt (overgang handschoen-jas). Hoe gemakkelijker materiaal (correct) is uit te trekken en hoe beter mensen zijn getraind in het gebruik van PBM, hoe minder fouten er worden gemaakt en hoe minder zelfbesmetting er dus plaatsvindt. Daarom zouden dubbele handschoenen of het ontsmetten van handschoenen met ammonium alvorens deze uit te doen, het zelfbesmettingsrisico verder kunnen verlagen. Qua infectierisico voor het ebolavirus bleek het consistent dragen van alleen handschoenen reeds beschermend te zijn. Consistent gebruik van PBM is dus waarschijnlijk beter dan niets. 

De auteurs bevelen op basis van de onderzoeken het volgende aan. Gebruik PBM consistent en doe deze zo weinig mogelijk onnodig uit (omdat fouten op dat moment lijken te ontstaan). Geef als arts het goede voorbeeld, zodat uw team zich gemotiveerd voelt om te investeren in de extra tijd en energie die gebruik van PBM kost. Bestel materiaal dat gemakkelijk genoeg in het gebruik is en oefen samen hoe je de materialen goed kunt aan- en uitdoen. Ga er gezien het belang van correct gebruik – en dat is al moeilijk genoeg – niet van uit dat u schoon bent als u PBM aan hebt gehad. U bent waarschijnlijk minder vies. Was dus bijvoorbeeld ook uw handen na het uitdoen van de handschoenen.

Literatuur

  • Houghton C, et al. Barriers and facilitators to healthcare workers’ adherence with infection prevention and control (IPC) guidelines for respiratory infectious disease: a rapid qualitative evidence synthesis. Cochrane Database Syst Rev 2020;4:CD013582.
  • Verbeek JH, et al. Personal protective equipment for preventing highly infectious diseases due to exposure to contaminated body fluids in healthcare staff. Cochrane Database Syst Rev 2020;4:CD011621.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen