Nieuws

Consult huisarts zwaarder bij meer delegeren

Gepubliceerd
10 mei 2004

Engelse huisartsen kregen moeilijkere consulten doordat ze de patiënten met kleine kwalen via een telefonisch triagesysteem gedelegeerd hadden aan verpleegkundigen. Dit lijkt heel logisch en ik merkte hetzelfde in onze groepspraktijk toen we meer taken delegeerden aan de assistenten en de praktijkondersteuner. Toch planden we tot voor kort nog 6 patiënten per uur. Het spreekuur liep – helaas niet ongemerkt – steeds meer uit. In York (GB) hebben onderzoekers gekeken wat een systematische telefonische triage voor verzoeken om dezelfde dag gezien te worden betekende voor de zwaarte van het huisartsenconsult. Aan de hand van deze triage werden kleinere kwalen bij de praktijkverpleegkundige gepland en moeilijkere klachten bij de huisarts. In het bestaande beleid werden deze verzoeken gewoon bij de huisarts gepland of ad hoc bij de praktijkverpleegkundige. Vervolgens werden spreekuurconsulten door de 9 huisartsen gedurende één week vóór introductie van de triage (1102) geanalyseerd en één week na invoer van de triage (1080). Ze keken per consult naar het aantal diagnosen, het aantal vervolgconsulten, het aantal voorschriften, het aantal verwijzingen en het aantal onderzoekingen. Na de triage stelden huisartsen meer diagnosen per consult, waren er meer vervolgconsulten nodig, schreven ze meer voor en deden ze meer onderzoek per consult. De huisartsen verwezen niet meer na invoer van de triage. De onderzoekers concludeerden dat de invoering van het triagesysteem leidde tot meer uitdagende consulten. Mijn gevoel dat de consulten veeleisender werden doordat we meer delegeerden, lijkt door dit onderzoek bevestigd. We moeten dan ook niet te terughoudend zijn om de consultduur in zo'n situatie iets te verlengen. (RD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen