Nieuws

Continu of verlengd gebruik vergeleken met cyclisch gebruik van de combinatiepil

Gepubliceerd
10 december 2005

Achtergrond Om menstruaties te vermijden gaan vrouwen steeds meer over tot verlengd of continu gebruik van de combinatiepil. Aanvankelijk gebruikten vrouwen de pil alleen continu in het kader van een behandeling, bijvoorbeeld van endometriose of dysmenorroe. Doorslikken heeft verschillende voordelen: onttrekkingsbloedingen blijven uit; het bespaart kosten (maandverband) en vermindert school- en werkverzuim. Het veroorzaakt geen endometriumophoping, zoals vaak wel gedacht wordt. De onttrekkingsbloeding in de stopweek ontstaat niet door opbouw van endometrium, maar door hormoononttrekking. Het lijkt zelfs dat continu slikken effectiever de FSH- en LH-afgifte onderdrukt, wat een nog betere bescherming tegen zwangerschap kan betekenen. Doel Vergelijken van de traditionele cyclus van 28 dagen (21 dagen pil en een stopweek) met nieuwe slikstrategieën (meer dan 28 dagen achtereen pilgebruik). Methoden De reviewers zochten naar trials over continu of verlengd gebruik van de pil tussen 1966 en 2005. Ze includeerden zonder taalrestrictie alle RCT’s die continu met traditioneel pilgebruik vergeleken bij vruchtbare vrouwen die enige vorm van combinatiepil als anticonceptie gebruikten. Ze zochten naar onderzoeken in MEDLINE, EMBASE, POPLINE, Lilacs en de het Cochrane Central Register of Controlled Trials en selecteerden daarbij op titel en abstract. Twee reviewers beoordeelden de kwaliteit van een artikel. Uitkomstmaten waren: tevredenheid van de deelnemers, uitval in het algemeen of door bloedingsproblemen en bijwerkingen, zwangerschap, endometriumkenmerken en bloedverlies. De onderzoeken liepen te veel uiteen om meta-analyses mogelijk te maken. Zo waren er verschillen in het soort pil, de duur van het doorslikken en gegevens over bloedingen. Resultaten Zes RCT’s voldeden aan de inclusiecriteria. Alle zes onderzoeken hadden bloedingspatronen als belangrijkste uitkomstmaat. Vijf van de zes onderzoeken rapporteerden dat bloedingspatronen gelijk of beter (minder bloedverlies) waren bij doorslikken. De tevredenheid en therapietrouw waren vergelijkbaar. Doorslikken verminderde menstruatieklachten in de paar onderzoeken die dit beoordeelden. De endometriumdikte, voorzover echografisch bepaald (n=34), was bij alle onderzochte vrouwen minder dan 5 mm. De onderzoeken waren te klein om uitspraken over veiligheid en zwangerschapsrisico te kunnen doen. Conclusie Continu versus cyclisch pilgebruik is voor vrouwen even bevredigend en er is geen verschil in therapietrouw en uitval. Doorslikken geeft minder menstruatiegebonden klachten en mogelijk iets minder bloedingsklachten. Continu pilgebruik is dan ook verantwoord bij vrouwen die geen contra-indicaties voor hormonale anticonceptie hebben.

Commentaar

Wat hebben we aan deze review? Het is goed dat er onderzoek wordt gedaan naar andere slikstrategieën aangezien het doorslikken steeds vaker voorkomt. Het gebeurt echter regelmatig op eigen initiatief, wat al impliceert dat vrouwen daar tevreden over zijn en geen onoverkomelijke bloedingsklachten ondervinden. Deze twee belangrijke uitkomstmaten in de onderzoeken leveren mij dus weinig nieuws op. Voor mij blijven na deze review nog een aantal vragen open. Wat is het effect bij doorslikken op de terugkeer van fertiliteit als de vrouw stopt met de pil? Is er bij doorslikken een extra risico of verminderd risico op kanker of trombo-embolie? Het lijkt mij toch wat voorbarig om te concluderen dat het verantwoord is om continu de pil te slikken, als deze vragen nog open zijn. Ook over de pilgerelateerde symptomen zoals libidovermindering en neerslachtigheid geeft de review geen informatie, hoewel het voor de hand ligt dat juist deze bijwerkingen een grote rol kunnen spelen bij langduriger pilgebruik.

Margriet Folkeringa-de Wijs

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen