Nieuws

Continuïteit continued

Gepubliceerd
10 mei 2002

Eerder berichtten wij over de schaarste aan gegevens over het effect van continuïteit in de arts-patiëntrelatie op hardere eindpunten als morbiditeit en ziekenhuisopnames. Het onderzoek van Christakis et al. voorziet voor een deel in die leemte. Zij deden in een Health Maintenance Organization regio van ruim een half miljoen mensen een retrospectief cohortonderzoek onder ruim 45.000 kinderen. Van elk kind werd continuïteit in arts-patiëntrelatie in een getal uitgedrukt aan de hand van het percentage consulten bij dezelfde kinderarts of huisarts. Wat bleek? Bij onderverdeling van continuïteit in 3 groepen – hoog, midden, laag – was de kans op ziekenhuisopname voor de middengroep 22% hoger dan voor de groep met een hoge continuïteit. Voor de groep met de laagste continuïteit was die kans zelfs 54% hoger. Wanneer alleen naar kinderen met astma werd gekeken, waren de kansen op ziekenhuisopname nog groter: 61% voor de middengroep en 79% voor de lage groep. Voor ‘spontaan’ bezoek aan de eerstehulpafdeling van het ziekenhuis golden grofweg dezelfde cijfers. Verminderde continuïteit is dus een van de oorzaken van de toename van het aantal ziekenhuisopnames. (PL)

Literatuur

  • 0.Christakis DA, Mell L, Koepsell TD, Zimmerman FJ, Connell FA. Association of lower continuity of care with greater risk of emergency department use and hospitalisation in children. Pediatrics 2001;103:524-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen