Nieuws

Continuïteit in persoon doet er toe

Gepubliceerd
10 juni 2002

De relatie tussen persoonlijke continuïteit en het aantal ziekenhuisopnames bij kindderen was al aangetoond en nu blijkt er ook verband te zijn tussen persoonlijke continuïteit en vaccinatiegraad bij zuigelingen. In een populatie moederkind paren met lage inkomens in de VS bestond een positieve relatie tussen de vaccinatiegraad op de leeftijd van 7 maanden en de mate van persoonlijke continuïteit van hulpverlening. Zo was de odds-ratio voor een volledige vaccinatiestatus 5,03 (95%-BI 1,79-14,11) indien continuïteit in persoon werd vergeleken met geen continuï-teit. Wanneer de continuïteit alleen betrekking had op de instelling en niet op de persoon, was de odds-ratio 1,27 (95%-BI 0,55-2,96); continuïteit van instelling heeft dus geen relatie met vaccinatiegraad. Huisartsgeneeskunde voorziet als voorziening vooralsnog in continue bereikbaarheid. Dat staat los van persoonlijke continuïteit. Persoonlijke continuïteit lijkt meer een algemene voorwaarde voor goed medisch handelen, een contextvariabele die bewezen gunstige effecten heeft. De huisartsgeneeskunde moet zich als discipline sterker maken om de zorg zo te organiseren dat continuïteit in persoon maximaal is. En dat kan ook bij parttime werken. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen