Nieuws

Continuïteit is voordelig

Gepubliceerd
10 december 2003

Continuïteit is goedkoop. Belgische patiënten ouder dan 45 jaar die gebruikmaken van een en dezelfde dokter kosten de gemeenschap minder dan patiënten die meerdere huisartsen consulteren.1 De Maeseneer et al. onderzochten de kosten van de huisartsenzorg bij verschillende groepen in Aalst en Luik. De populatie bestond uit een gestratificeerde steekproef van patiënten naar leeftijd, geslacht, verzekeringsmaatschappij en regio. Alle patiënten die in 2 jaar ten minste 2 keer naar de huisarts waren geweest, werden ingesloten. De 4134 patiënten werden ingedeeld in 2 groepen: die met één dokter en die met meer dan één. Patiënten met meer dan één dokter hadden vaker meerdere chronische kwalen (60% versus 53%). Patiënten met een eigen huisarts waren in alle subgroepen goedkoper. In de multivariate analyse was de continuïteit in persoon een van de belangrijkste voorspellers voor de kosten, naast leeftijd, geslacht, health locus of control, lichamelijk en psychisch functioneren, aantal bezoeken en comorbiditeit. Er kwam gelijk commentaar dat te lezen is op de website van de Annals of Family Medicine: zijn de populaties echt wel gelijk; is er bij één keer een andere dokter wel sprake van discontinuïteit? Het hele gratis toegankelijke nummer is overigens interessant (http://www. annfammed.org). Saultz onderscheidt in zijn literatuuronderzoek over de definitie en het meten van continuïteit drie aspecten: continuïteit van informatie, continuïteit in de tijd en persoonlijke continuïteit. 2 Ook vind je in dit nummer enkele onderzoeken naar de waarde van continuïteit. De resultaten zijn niet eenduidig: bij 1795 diabetespatiënten maakte continuïteit van de dokter niets uit voor allerlei procesindicatoren (bijvoorbeeld wel of geen lipidenprofiel gemeten in het afgelopen jaar).3 In ander Amerikaans onderzoek (n= 4454) vonden patiënten uit kwetsbare groepen (jonge gezinnen, ouderen, vrouwen, laagopgeleiden, mensen met slechte gezondheid of veel medicatie) het belangrijk zo veel mogelijk hun eigen dokter te zien.4 Gezien de warboel aan begrippen blijft het moeizaam om effecten van continuïteit goed te meten. Het lijkt me glashelder dat continuïteit niet alleen overdracht van informatie is, maar vooral ook persoonlijke zorg over langere tijd. Met alleen aandacht voor automatisering en overdracht van gegevens van de ene naar de andere dokter komen we er niet. (JZ)

Literatuur

  • 1.De Maeseneer JM, et al. Provider continuity in family medicine; does it make a difference for total health care costs? Ann Fam Medicine 2003;1:144-8.
  • 2.Saultz JW. Defining and measuring interpersonal continuity of care. Ann Fam Medicine 2003;1:134-43.
  • 3.Gill JM, et al. Impact of provider continuity on quality of care for persons with diabetes mellitus. Ann Fam Medicine 2003;1:131-3.
  • 4.Nutting PA, et al. Continuity of primary care: to whom does it matter and when? Ann Fam Medicine 2003;1:149-55.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen