Nieuws

Coördinatie van zorg slechter bij multimorbiditeit

Gepubliceerd
7 december 2010

Dit concluderen Nederlandse onderzoekers op grond van een telefonische enquête die ze uitvoerden in acht westerse landen (Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië, Verenigde Staten). De onderzoekers berekenden een ‘ziektescore’ op basis van het aantal chronische aandoeningen en de ervaren kwaliteit van leven. Deze ziektescore werd gerelateerd aan de ervaren gezondheid, en aan de ervaren coördinatie van zorg. Hoe meer aandoeningen, en hoe slechter de ervaren gezondheid, hoe slechter de ervaren coördinatie van zorg. Ook de ervaren kwaliteit van de zorg was slechter bij een hogere ziektescore: 9% van de mensen met de laagste ziektescores ervoer geen goede kwaliteit, tegen 20% van de mensen met de hoogste ziektescores. De hypothese van de onderzoekers werd daarmee bevestigd. Opvallend was verder dat met name bij chronische longaandoeningen en ook bij GGZ-problematiek de ervaren coördinatie en kwaliteit evident slechter waren dan bij diabetes, en hart- en vaatzieken. De auteurs maken in deze publicatie geen onderscheid naar land. Ofschoon het beter kan, vallen deze uitkomsten nog niet eens zo tegen. Maar het onderbouwt wel de noodzaak om met name in de meest kwetsbare groep in te zetten op zorgcoördinatie. Dat zal ook de kwaliteit van de ervaren zorg ten goede komen. (Henk Schers)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen