Nieuws

Corticosteroïden voortaan alleen bij klachten van mild astma?

Gepubliceerd
10 juli 2005

Astmapatiënten kunnen hun corticosteroïden net zo goed op een alleen-zo-nodig basis inhaleren. Dit concluderen Amerikaanse wetenschappers in een dubbelblind onderzoek bij 225 patiënten met mild persisterend astma. De onderzoekers randomiseerden de patiënten in drie groepen: alleen-zo-nodig gebruik van corticosteroïden, onderhoudsbehandeling met corticosteroïden en dagelijks gebruik van een leukotriënenreceptorantagonist (zafirlukast). Na één jaar was de piekstroomwaarde in de ochtend (de primaire uitkomstmaat) hetzelfde in de drie groepen, en ook het aantal exacerbaties verschilde niet. De auteurs laten echter in hun conclusie belangrijke resultaten links liggen. Zo is het aantal symptoomvrije dagen bij de dagelijkse steroïdgebruikers bijna een maand meer dan in de groep zo-nodig-gebruikers. Ook op basale klinische uitkomstmaten zoals bronchiale hyperreactiviteit en percentage eosinofielen in het sputum deden dagelijkse corticosteroïdgebruikers het beter. Het is opvallend dat deelnemers met een onderhoudsbehandeling corticosteroïden minder symptomen en meer klachtenvrije dagen rapporteren dan de zo-nodig-gebruikers, terwijl de kwaliteit van leven niet significant verschilt tussen beide groepen. Mogelijk leven milde astmatici net zo blij en gelukkig met als zonder klachten. Dit onderzoek duurde slechts één jaar. Langetermijneffecten van alleen-zo-nodig steroïdgebruik kunnen onmogelijk worden voorspeld. Laten we ons voorlopig maar houden aan nationale en internationale richtlijnen: mild persisterend astma behoeft onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden. (Victor van der Meer)

Literatuur

  • 1.Boushey HA, et al. Daily versus as-needed corticosteroids for mild persistent asthma. N Engl J Med;352:1519-28.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen