Wetenschap

Counseling is dagelijks werk voor de huisarts

Gepubliceerd
3 augustus 2017
Hoewel Picavet en Leusink vinden dat de NHG-Standaard Anticonceptie een goed wetenschappelijk onderbouwd en waardevol naslagwerk is, is er kritiek omdat vrouwen vaak vergeten anticonceptiepillen in te nemen. Daarnaast pleiten zij voor meer aandacht voor anticonceptiegebruik na een ongewenste zwangerschap. Dit laatste kunnen we natuurlijk alleen maar onderschrijven. Ook wij vinden counseling erg belangrijk en de standaard besteedt daar eveneens aandacht aan. Goede counseling, het gesprek over attitude en zelfmanagement is overigens niet alleen van belang bij het onderwerp anticonceptie, maar is belangrijk bij alle consulten in de huisartsenpraktijk.

Pil vergeten

De auteurs geven aan dat de huisarts bij de keuze van een anticonceptiemethode moet bespreken wat te doen als de pil wordt vergeten. De standaard sluit hier naar ons idee op aan met de uitleg van het ‘juiste gebruik’. Verder staat in de standaard dat het bij bespreking van de anticonceptiekeuze van belang is om te weten over welke informatie de patiënt beschikt en of deze correct is. Waarom heeft de patiënt een bepaalde voorkeur, en zijn alle relevante keuzemogelijkheden bekend? Na bespreking van de hulpvraag, de specifieke situatie van de patiënt en de diverse anticonceptiemogelijkheden, kan de patiënt een middel of methode kiezen. Het is inderdaad zo dat de formulering van de informatie over dit onderwerp in de standaard en op Thuisarts.nl specifieker kan.

Zelfregulering

Picavet en Leusink vinden verder dat ondersteuning van zelfregulering door vrouwen meer nadruk mag krijgen in de standaard. Vrouwen moeten zelf hun anticonceptiegebruik in de gaten houden en hun gedrag aanpassen als dit niet goed loopt. Daar hoort bij dat ze op tijd aan de bel trekken en hulp vragen. De standaard geeft het advies om drie maanden na invoering van een anticonceptiemethode te evalueren, en om uitleg te geven over veelvoorkomende, voorbijgaande bijwerkingen. Daarnaast adviseert de huisarts de patiënt om contact op te nemen bij vragen of klachten.
Miranda Kurver, Margriet Bouma
NHG, afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap, Utrecht: M. Kurver, wetenschappelijk medewerker en huisarts; M. Bouma, senior wetenschappelijk medewerker en huisarts n.p.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen