Nieuws

COVID-19: mortaliteit in Italië en China

Date
31 maart 2020
Dossier
Noord-Italië geldt als het epicentrum van de COVID-19-uitbraak in Europa. De Italiaanse uitbraak loopt voor op de situatie in Nederland en daar kunnen wij van leren. JAMA publiceerde onlangs de eerste mortaliteitscijfers van Italië. Daaruit blijkt dat een relatief oude populatie met veel comorbiditeit en een stringent testbeleid zorgen voor een hogere case-fatality rate (aantal overlijdens per bevestigde besmettingen).