Nieuws

Cultureel hoesten

Gepubliceerd
10 januari 2003

De Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse huisartsen (WVHH) bracht onlangs een aanbeveling over acute hoest uit.1 Het antibioticagebruik in België is nog hoger dan in Nederland. Daarom getuigt het van de nodige moed om in een richtlijn op te schrijven dat antibiotica bij hoesten niet helpen. ‘Als we beschikbare gegevens over de effectiviteit van antibiotica bij acute (productieve) hoest samenvatten, dan maakt een antibioticum geen verschil in (duur van) de productieve hoest en (de duur van) de beperkingen bij het werk of andere activiteiten. Op basis van deze gegevens pleiten we voor een behandeling zonder antibiotica.’ Uit een enquête onder Vlaamse huisartsen naar motieven om antibiotica voor te schrijven bleek echter dat niet-medische redenen als druk van patiënten en het idee dat patiënten sneller aan het werk kunnen, een deel van het voorschrijfgedrag verklaren, overigens naast de notie dat auscultatie zinvol is.2 Nu moeten huisartsen én patiënten er dus nog van overtuigd worden dat hoesten gewoon vanzelf overgaat. Misschien kunnen WVVH en NHG daar samen eens een plannetje voor deze cultuurverandering maken. De NHG-Standaard Hoesten verschijnt immers dit jaar. (JZ)

Literatuur

  • 1.Coenen S, et al. Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering. Acute hoest. Huisarts Nu 2002;31:391-411.
  • 2.http://www.biomedcentral.com/1471-2296/3/16

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen