Nieuws

CVA: hoofd omlaag

Gepubliceerd
10 juli 2005

Bij een CVA-patiënt dient in de acute fase het hoofdeinde van het bed plat te liggen, zodat de bloeddoorstroming in het aangedane vat verbetert. Dit blijkt uit een onderzoek dat recent is gepubliceerd in Neurology. Veel patiënten krijgen in het acute stadium van een CVA een kussentje onder hun hoofd om comfortabeler te liggen. Onderzoekers bekeken of de bloeddoorstroming van de aangedane arterie afhankelijk is van de positie van het hoofd ten opzichte van de romp. Ze verlaagden bij 20 patiënten met een acuut ischemisch CVA de positie van het hoofdeinde van het bed van 30° naar 15°, en vervolgens naar 0°. Alle patiënten hadden een CVA op basis van een occlusie van de arteria cerebralis media. Door middel van een Doppler bepaalden ze de stroomsnelheid van het bloed in deze arterie. Bij een daling van 30° naar 15° nam de stroomsnelheid 12% toe. Legden ze de patiënt helemaal plat, dan stroomde het bloed nog eens 8% sneller. Van een dik kussen onder het hoofd tot helemaal niets steeg de stroomsnelheid dus 20%. Drie patiënten kregen een spontane neurologische verbetering binnen 15 minuten nadat het hoofdeinde van het bed platgelegd was. Bij de overige patiënten werd in deze periode geen klinische verbetering gezien. Maar wat moet je doen bij een hemorragisch CVA? Je kunt je voorstellen dat bij dit type CVA de schade aan de hersenen kan verergeren door het hoofdeinde van het bed te verlagen. De auteurs stellen dat de verbetering in de bloedstroom bij een ischemisch CVA opweegt tegen het eventuele risico van neurologische verslechtering in het geval er sprake zou zijn van een hemorragisch CVA. Dit hebben zij echter niet onderzocht. Ik denk, evenals de auteurs, dat de voordelen opwegen tegen de eventuele nadelen en haal voortaan gewoon dat kussen weg. (Annemarie Uijen)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen