Praktijk

CWO-weekend 2001

Gepubliceerd
20 mei 2001

Samenvatting

Op 16 en 17 maart vond in Weert het jaarlijkse scholingsweekend plaats van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van het NHG. Er waren twintig deelnemers, waarvan sommigen weinig of geen, anderen meer ervaring hebben met wetenschappelijk onderzoek. Naast theoretische uitleg was er veel aandacht voor de praktijk en zoals gebruikelijk werd er in kleine groepjes geoefend. Onderstaand een verslag van wat zoal aan de orde kwam.

Met het gedicht ‘Normale Verdeling’ van Marjolein Kool werd het programma geopend. ‘Schatten en Toetsen’ – wanneer alleen schatten en op welke wijze toetsen – werd gepresenteerd door W. van Geldrop. Hij leidde de deelnemers aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk door de beginselen van de statistiek. Met voorbeelden en oefeningen werd in kleine groepjes aan de computer gewerkt. Door het oefenen met het statistiekprogramma Simstat leverde het toepassen van de formules geen moeite op en de deelnemers ‘toverden’ mooie grafische beelden van de onderzoeksresultaten op het scherm. Zo werd de theorie inzichtelijk.

Het optreden van actrices tijdens het ludieke avondprogramma bewees dat de terminologie van normale en scheve verdelingen, schatten en toetsen snel onder de knie te krijgen is. Het toetsen van de kennis en kunde van doktersassistente ‘Julia’ leidde tot een hilarisch einde: de winnaar, weliswaar door toeval bepaald, viel de dubieuze eer te beurt ‘Julia’ als assistente te krijgen.

Op zaterdagochtend werd aan de hand van cijfers uit recent onderzoek onderzocht op welke manier men onderzoeksgegevens zou kunnen bewerken. Door het kiezen van een (klinisch relevant) verschil, het bewerken van de data en de keuze van de juiste toets, konden de deelnemers de uitkomsten van het onderzoek zelf berekenen. Er was gelegenheid tot het stellen van kritische vragen en voor het presenteren van eigen onderzoek. Het programma Simstat en de gebruikte data op een schijfje van 1,44 Mb kreeg iedere deelnemer mee naar huis. De stof werd zodanig gepresenteerd, dat elke deelnemer na afloop kon zeggen: ‘Ik wist niet dat statistiek zo leuk was.’ In 2002 zal het CWO-weekend gehouden worden op 22 en 23 maart. Het onderwerp en de plaats zijn nog niet bekend. Noteert u de datum alvast in uw agenda!

Marijke Labots, huisarts te Den Helder. De andere leden van de weekendcommissie waren Ton Dapper, Wim van Geldrop, Arie Knuistingh Neven en Wim Verstappen.

Normale verdeling

Er werd op het WK-toernooi weer zeer normaal gespeeld. De vrije trappen waren mooi en zeer normaal verdeeld.

Want 95 procent bleef doelloos, uur na uur, Zo'n 68, da's bekend, belandde in de muur.

De 5 procent die overbleef trof juist een paal of lat, op één na die een boog beschreef, de hoek inging en zat!

Men was ontroerd en stomverbaasd en alom klonk applaus en ieder wist, dit moet wel haast de kromme zijn van Gauss!

Gedicht en figuur uit de bundel ‘Wis en natuurlyriek’ van Drs. P en Marjolein Kool. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2000.

Nieuw nascholingsmateriaal vervangt het oude NHG-/LHV-Deskundigheidsbevorderings(DKB-)pakket ‘Risicofactoren hart- en vaatziekten’: Hypertensie en Cholesterol

In snel tempo worden momenteel veel van de DKB-pakketten herzien die in het begin van de jaren negentig in het kielzog van de eerste standaarden verschenen.

Van het deel over hypertensie uit het oude DKB-pakket ‘Risicofactoren hart- en vaatziekten’ (nr. 6, 1991) werd al in 1997 een herziene versie verspreid (nr. 6a). Het deel over cholesterol is nu bijna gereed (dit wordt nr. 6b). Aanbevolen wordt het oude pakket uit 1991 niet langer te gebruiken. (RH)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen