Nieuws

Dalende incidentie CVA en TIA

Gepubliceerd
10 december 2002

In België daalt het aantal CVA's en TIA's sinds 1984 gestaag, zo melden Buntinx en collega's. In het Belgische netwerk van huisartsen registreren ongeveer 120 huisartsen de aangeboden morbiditeit. De morbiditeit van 1,4% van de Belgische populatie wordt op deze manier vastgelegd. In 1984, 1989, 1998 en 1999 registreerden de huisartsen het aantal CVA's. Er werden meer dan een half miljoen persoonsjaren geregistreerd waarin 1097 CVA's optraden en 382 TIA's (vanaf 1989 met een totale onderzoekspopulatie van 197.226 persoonsjaren). De gestandaardiseerde incidentie van CVA's bij mannen daalde van 2,58 per 1000 in 1984 naar 1,62 per 1000 in 1999 en bij vrouwen van 2,64 naar 1,96. Ook de incidentie van TIA's daalde: bij mannen van 0,87 per 1000 in 1989 naar 0,68 in 1999 en bij vrouwen van 1,15 naar 1,02. In de totale groep overlappen de betrouwbaarheidsintervallen elkaar, maar bij mensen ouder dan 70 waren er wel significante verschillen: bij mannen boven de 70 jaar daalde de incidentie van CVA's bijvoorbeeld van 23,6 per 1000 naar 12,8. Het percentage eerste CVA's schommelde tussen de 64 en 70%. Het percentage eerste TIA's leek iets te stijgen (van 65 naar 75%). Verandering van leefstijl, verbeterde hypertensiebehandeling en gebruik van statines zouden een deel van de verklaring voor de daling kunnen zijn, ware het niet dat er net een Cochrane-review gepubliceerd is waarin duidelijk wordt dat het effect van statines op het krijgen van CVA's onduidelijk blijft. Belangrijkste oorzaak van de daling lijkt – ook volgens de auteurs – het om allerlei redenen toegenomen gebruik van acetylsalicylzuur te zijn. Voor de planning van stroke-units en transmurale zorg voor CVA-patiënten lijkt deze trend me van groot belang. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen