Nieuws

De behandeling van het acute hartinfarct

Gepubliceerd
10 januari 2004

Nog een journaalbericht als vervolg op de NHG-Standaard Acuut coronair syndroom in H&W 2003(14): een recent onderzoek in Zwolle onder 395 patiënten toont opnieuw aan dat primaire coronaire angioplastiek (PCA) veel betere resultaten heeft dan trombolyse. Na 8 jaar follow- up bleek de kans om te overlijden in de trombolysegroep 1,65 maal zo groot als in de PCA-groep. Ook de kans op een niet-fataal recidief infarct was in de trombolysegroep veel groter. Vier tot 10 dagen na het infarct werd gemeten of de betreffende arterie open was en werd de ejectiefractie bepaald. De PCA had ook op deze klinische parameters veel betere resultaten dan de trombolyse. Zijn we er nu uit? Nee, want bij 15% van de PCA-patiënten werd distale embolisatie vastgesteld. Distale embolisatie leidt tot afgenomen myocardperfusie en een slechtere prognose. Misschien is het wel zo dat snelle trombolyse die distale embolisatie kan voorkomen bij een deel van de patiënten. Tot slot: als u een hartinfact krijgt, zorg er dan voor dat het gebeurt tijdens kantooruren. Hoewel er geen klinisch verschil kon worden vastgesteld tussen de patiënten die overdag en die 's avonds of 's nachts een infarct kregen, bleken 's avonds en 's nachts tweemaal zoveel patiënten te overlijden. Er was geen verschil in tijdsverloop tussen begin van de symptomen en het opblazen van het ballonnetje. Wat dan wel de oorzaak was, kon niet worden vastgesteld. (HvW)

Literatuur

  • 0.Henriques JPS. Primary PCI for acute myocardial infarction. Clinical and angiographic features. [Proefschrift] Rijksuniversiteit Groningen, 2003.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen