Wetenschap

De behandeling van impetigo contagiosa . Een systematisch overzicht

Samenvatting

Vraagstelling: Welke geneesmiddelen z ijn onderzocht op hun effectiviteit bij de behandeling van impetigo contagiosa? Wat is de kwaliteit van de onderzoeken? Wat is het effect van deze middelen?
Methode: Systematische review van gerandomiseerde, geblindeerde trials. De trials werden vergeleken ten aanzien van onderzoeksopzet, effectmaat en resultaten. De kwaliteit van de trials werd bepaald aan de hand van de score van Jadad et al. Resultaten van onderzoeken waarin dezelfde middelen werden vergeleken werden gepoold.
Resultaten: We vonden 22 gepubliceerde onderzoeken, waarin een breed scala van geneesmiddelen is onderzocht. De heterogeniteit van de gevonden trials maakt vergelijking moeilijk; bovendien is de effectmaat vaak onduidelijk beschreven. Het effect van uitsluitend wassen met desinfectantia is nooit onderzocht. Er zijn zeer weinig placebogecontroleerde onderzoeken gepubliceerd. Alleen van mupirocine is het effect vergeleken met placebo; mupirocine bleek effectiever. Tussen fusidinezuur en mupirocine werd geen verschiI gevonden.
Conclusie De adviezen voor de behandeling van impetigo in de NHG-Standaard Bacteriële Huidinfecties vinden onvoldoende steun in het gepubliceerde onderzoek op dit gebied, maar worden daar evenmin door weersproken. Lokale therapie heeft de voorkeur, tenzij er sprake is van verminderde weerstand, verergering ondanks lokale therapie, of algemene ziekteverschijnselen. Nader onderzoek is nodig naar het effect van uitsluitend desinfecterende maatregelen, naar zinkolie en naar fusidinezuur, al of niet gecombineerd rnet desinfecterende maatregelen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen