Nieuws

De bestedokter.com werkt niet

Gepubliceerd
16 januari 2019
Het is steeds gebruikelijker om performance data van individuele zorgverleners of zorgorganisaties openbaar te maken. Het onderliggende idee is dat patiënten hiermee een weloverwogen keuze kunnen maken voor hun ideale behandelaar en dat zorgverleners zich door de vergelijkingen zullen haasten hun zorg te verbeteren. Hiervoor ontbreekt echter ieder bewijs.
0 reacties

Een systeem waarin de patiënt/consument kiest en de arts/aanbieder concurreert, is een van de pijlers onder de Zorgverzekeringswet uit 2006. Destijds leverde het beschikbare onderzoek geen bewijs dat het zo werkt, maar een visionair bestuurder kan ook zonder. Inmiddels zijn we 12 jaar verder en blijft het interessant of public release of performance de beoogde effecten heeft.

In een update van een Cochrane-review onderzochten de auteurs of de aannames over gebruik door het publiek en verbetering van de zorg juist zijn. Ondanks niet al te strenge selectiecriteria vonden zij slechts 12 onderzoeken die zich op deze vraag richtten. Ongeveer 7500 aanbieders (individuen en organisaties) en ongeveer 3,5 miljoen patiëntencontacten werden in deze onderzoeken gezamenlijk onderzocht. Alle gevonden bewijs was van lage kwaliteit. De auteurs vonden geen effect op de keuze voor een zorgverlener door patiënten en evenmin op de kwaliteit van de geleverde zorg. Zij vonden wel bewijs van lage kwaliteit op de uitkomsten van de zorg, deze verbetert wellicht minimaal.

Beleidsmakers, beroepsgroepen en patiëntenorganisaties gaan uit van het ‘booking.com’-effect van de openbaarmaking van performance data. Het blijft verbazingwekkend dat er zo weinig aandacht is voor het ontbreken van een degelijke, wetenschappelijke onderbouwing van dit beleid.

Literatuur

  • Metcalfe D, et al. Impact of public release of performance data on the behaviour of healthcare consumers and providers. Cochrane Database Syst Rev 2018;9:CD004538.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen