Wetenschap

De betekenis van interpraktijkvariatie in registratienetwerken

Gepubliceerd
10 september 2000

Samenvatting

lnterpraktijkvariatie in de registratie van diagnosen, episoden of problemen is een regelmatig terugkerend thema in rapportages uit huisartsgeneeskundige netwerken. De betekenis die men aan deze variatie toekent blijkt uiteen te lopen al naar gelang het doel van de registratie. Nu eens wordt het gezien als een huisartsgeneeskundig gegeven, dan weer wordt het vooral als problematisch bestempeld. De meeste huisartsgeneeskundige registraties dienen diverse doelen en de geregistreerde gegevens worden op uiteenlopende manieren aangewend. Het is een uitdaging voor elk netwerk om, in het licht van de eigen doelstellingen, betekenis en gevolgen van interpraktijkvariatie nader te duiden. In het bijzonder is het daarbij van belang om zo nauwkeurig mogelijk na te gaan welk effect tekortkomingen in de kwaliteit van de registratie hebben op deze variatie. Directe validering is een belangrijk hulpmiddel om ongewenste variatie terug te dringen. Kwantitatieve variatiematen kunnen hoogstens de weg wijzen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen