Nieuws

De buurvrouw als diabetescoach

Date
1 april 2020
Voor mensen met diabetes is chronische (gewrichts)pijn vaak een barrière om hun gedrag te veranderen, bijvoorbeeld meer bewegen. Cognitieve gedragstherapie kan helpen om deze gedragsverandering te bevorderen, maar professionele hulp is niet altijd beschikbaar. Amerikaanse onderzoekers gingen daarom na of ervaringsdeskundige buurtbewoners, getraind in cognitieve gedragstherapie, ook gedragsverandering van patiënten kunnen bevorderen.