Wetenschap

De diagnostiek van wittejashypertensie door middel van thuisbloeddrukmeting

Gepubliceerd
10 april 2000

Samenvatting

Doel: Bepalen van de betrouwbaarheid van de thuisbloeddrukmeting door de patiënt zelf voor het aantonen en uitsluiten van wittejashypertensie zoals vastgesteld met een ambulante bloeddrukmeting.
Methode: Bij 37 nieuw ontdekte patiënten met hypertensie werd een ambulante bloeddrukregistratie verricht; tevens werd de bloeddruk gedurende een week door de patiënt zelf thuis gemeten met behulp van een elektronische bloeddrukmeter (Omron 705 CP).
Resultaten: Bij de systolisch en diastolisch gemeten thuisbloeddruk waren er zes misclassificaties ten opzichte van de ambulant gemeten bloeddruk. De sensitiviteit en specificiteit voor de systolische thuisbloeddruk waren respectievelijk 75 en 88 procent, voor de diastolische thuisbloeddruk respectievelijk 89 en 78 procent. Voor zowel de systolische als diastolische druk is de oppervlakte onder de ROC-curve - als maat voor het onderscheidende vermogen van de test - groot.
Conclusie: De thuisbloeddrukmeting is een betrouwbare methode voor het vaststellen van wittejashypertensie.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen