Nieuws

In de geest van de tijd

Gepubliceerd
20 mei 2001

Samenvatting

Als eerste ‘landelijk thema’ ter bevordering van het huisartsgeneeskundig kwaliteitsbeleid is voor de komende jaren de geestelijke gezondheidszorg gekozen. Het NHG-Congres 2001 zal hiertoe het startschot geven: in het MECC te Maastricht zullen op 30 november ruim zestienhonderd huisartsen zich een dag lang kunnen verdiepen in een optimale zorg voor de geestelijke gezondheid van hun patiënten én die van henzelf.

Knellende zorg?

Geestelijke gezondheidszorg is een essentieel deel van het werk van de huisarts. Toch is er relatief weinig aandacht voor de praktijkvoering en wetenschappelijk onderzoek waar het de GGZ betreft. De benodigde vaardigheden van de huisarts zijn op dit terrein niet duidelijk omschreven en blijken in de praktijk zeer divers te kunnen zijn. Bovendien zijn er problemen op het terrein van de samenwerking. Waar de huisarts zonder enige drempel aanspreekbaar is voor de patiënten, kennen GGZ-instellingen wachtlijsten en scherp omschreven indicaties – met de nodige uitsluitingen – waardoor hun toegankelijkheid is afgegrensd. Het congresprogramma zal zich dan ook niet alleen richten op het vergroten van de belangstelling voor aspecten van de geestelijke gezondheidszorg door de huisarts, maar vooral ook aandacht besteden aan de taakopvatting en -afbakening op dit terrein. Daarbij wordt het belangrijk gevonden dat de zorg wordt verbeterd, zonder dat dit een taakverzwaring van de huisarts betekent.

Vorm van het congres

Er is dit jaar gekozen voor een ‘compacte vorm’ van het congres. Dit betekent dat een aantal programmaonderdelen plenair worden gevolgd door alle deelnemers en dat er ‘centrale workshops’ zullen zijn. Voor een deel volgen dus de deelnemers allemaal hetzelfde programma, nog aan te vullen met enkele kleinere workshops, lezingen et cetera. Juist bij dit congresthema vond de Wetenschappelijke Programma Commissie het belangrijk om aandacht te geven aan zorg voor het ‘geestelijk welzijn’ van de deelnemers. Er zal dan ook ruim worden gebruikgemaakt van ‘stimulerende en geestverruimende middelen’: muziek, poëzie, acteurs en beeldende kunst zullen worden ingezet om de programmaonderdelen te omlijsten. En natuurlijk is er ook ditmaal een afsluitend ‘cabaret’, net als vorig jaar verzorgd door Willem Bijleveld en André Haverkort. Laatstgenoemde is dit jaar ook nog congresvoorzitter (zie het interview op de achterpagina van dit katern). Het congres wordt als altijd afgesloten met een diner en een swingend NHG-feest.

Te verwachten onderwerpen

Helemaal vast staat het programma nog niet, maar de Wetenschappelijke Programma Commissie was al wel bereid een aantal onderwerpen te noemen die zeker de revue zullen passeren. Zo zullen er centrale workshops zijn over de geestelijke gezondheid van de dokter zelf en over de taakopvatting en -afbakening van de huisarts. In de parallelsessie komen onderwerpen aan de orde als posttraumatische stress-stoornis, kinderpsychiatrie en opvoedingsproblemen, persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsproblematiek.

Eind augustus kunt u het definitieve programma van het congres verwachten, met daarbij gevoegd de inschrijfformulieren. Noteer echter nu al de datum in uw agenda, want het wordt een enthousiasmerend en stimulerend congres! (AS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen