Nieuws

De gendersensitieve huisarts

Date
24 mei 2022
Het handboek Gender­sensitieve huisartsgeneeskunde biedt een overzicht van de recentste kennis over sekse- en genderverschillen in ziekte en gezondheid. De verschillen worden niet alleen belicht vanuit biologisch, maar ook vanuit psychologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief. Het streven hierbij is dat de huisarts door kennis van deze verschillen betere persoonsgerichte zorg kan bieden.