Nieuws

De gendersensitieve huisarts

Gepubliceerd
24 mei 2022
Het handboek Gender­sensitieve huisartsgeneeskunde biedt een overzicht van de recentste kennis over sekse- en genderverschillen in ziekte en gezondheid. De verschillen worden niet alleen belicht vanuit biologisch, maar ook vanuit psychologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief. Het streven hierbij is dat de huisarts door kennis van deze verschillen betere persoonsgerichte zorg kan bieden.
0 reacties
Gendersensitieve huisartsenzorg
© BSL

In het boek, onder redactie van een hoogleraar vrouwenstudies medische wetenschappen en een kaderhuisarts urogynaecologie, komt een verscheidenheid aan onderwerpen aan bod. Van de manier waarop mannen en vrouwen communiceren en omgaan met ziekte tot het implementeren van gendersensitief onderwijs. Daarbij is aandacht voor uiteenlopende ziektebeelden.

Een breder perspectief

De meeste kennis waarop we ons beleid in de spreekkamer baseren is afkomstig uit onderzoek bij mannen. Daarom is het goed dat er steeds meer aandacht is voor de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. De auteurs zijn erin geslaagd om het onderwerp in een breder perspectief te plaatsen en belichten ook de psychosociale verschillen. Omdat er nog veel niet bekend is over de invloed van sekse en gender op gezondheid en de interactie ervan met andere factoren – zoals sociaaleconomische status, etniciteit, opleiding en religie – richt het boek zich vooral op de rol van sekse en gender in verschillende levensfasen. De hoofdstukken zijn goed onderbouwd met relevante literatuur. Het boek geeft bijvoorbeeld duidelijk aan op welke uiteenlopende manieren problematisch alcoholgebruik zich bij vrouwen en mannen manifesteert en hoe de huisarts het beleid dankzij die kennis verder kan personaliseren. Het is interessant te lezen welke invloed gender­sensitiviteit kan hebben op de begeleiding bij uitval uit het werk of terugkeer naar het werk. Ook de hoofdstukken over communicatie en de capita selecta geven het boek diepgang.

Geen logische lijn

Het viel ons op dat de onderwerpskeuze van de klacht­gerelateerde hoofdstukken geen logische lijn lijkt te bevatten. We hadden verwacht dat deze keuze zou zijn gebaseerd op de registratiegegevens in de huisartsenpraktijk die in hoofdstuk 2 aan bod komen. Waarom bijvoorbeeld een hoofdstuk over een relatief zeldzame klacht als broekpoepen of over ­psoriasis in plaats van huidziekten in bredere zin? Verder bestaan sommige klachtgerelateerde hoofdstukken (bijvoorbeeld die over psoriasis en het prikkelbaredarmsyndroom) grotendeels uit ­algemene informatie over het ziektebeeld, waarbij gender slechts in de zijlijn wordt aangestipt. Dat is jammer.

Concluderend: dit veelzijdige boek helpt de huisarts bij het bieden van persoonsgerichte zorg met specifieke aandacht voor sekse en gender. Naar verwachting zal de volgende editie nog vollediger zijn, gezien de groeiende wetenschappelijke kennis op dit gebied.

WAARDERING: ●●●●○

Toine Lagro en Doreth Teunissen | Gendersensitieve huisartsgeneeskunde. Een handboek voor de praktijk | Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2022 | 488 pagina’s | € 51,95 | ISBN 9789036827065

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen