Nieuws

De huisarts: 24/7?

Gepubliceerd
18 september 2009

De huisarts die 24 uur per dag en 7 dagen per week voor zijn patiënten beschikbaar is, bestaat al lang niet meer. De huisarts is alleen beschikbaar tijdens kantooruren. Wat vinden mensen hiervan? Veel mensen juichen de verruimde openingstijden van allerlei voorzieningen toe. Zou er ook behoefte zijn aan een avond- en/of weekendspreekuur van de eigen huisarts? Wat vinden mensen eigenlijk van de beschikbaarheid van hun huisarts? In mei 2009 legden we aan leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg een aantal vragen voor over het avond- en weekendspreekuur van hun eigen huisarts.

Behoefte avond- of weekendspreekuur

Een avond- of weekendspreekuur lijkt nog lang geen gemeengoed te zijn. Slechts een klein deel, ongeveer 5% van de ondervraagden, gaf aan dat hun huisarts een avond- of weekendspreekuur heeft. Toch zegt zo’n 17% hieraan wel behoefte te hebben. De vraag naar een avond- of weekendspreekuur kan samenhangen met de tijdbesteding van mensen. Van werkende mensen zou bijna eenderde een avondspreekuur op prijs stellen. Vooral jonge mensen noemen dit vaak. Ook mensen met kinderen onder de 18 jaar zeggen vaker hun eigen huisarts ’s avonds te willen bezoeken dan mensen zonder kinderen onder de 18 jaar (figuur 1). Wat betreft het weekendspreekuur vinden we een vergelijkbaar patroon, maar daar zijn de verschillen tussen de groepen minder groot. Van de mensen die zeggen dat ze behoefte hebben aan een avond- of weekendspreekuur is ongeveer eenderde bereid hiervoor te betalen.

Beschikbaarheid huisarts

De animo voor een avond- of weekendspreekuur kan te maken hebben met de beschikbaarheid van de huisarts tijdens kantoortijden. Daarom hebben we gekeken hoe snel mensen bij hun huisarts terechtkunnen. Bijna de helft van de patiënten (49%) kan doorgaans nog dezelfde dag bij de huisarts terecht als ze bellen, in 2002 gold dit voor meer dan de helft van de patiënten (58%). Bijna tweevijfde kan de volgende dag terecht (38%). Het overgrote deel van de patiënten (81%) vindt die wachttijd acceptabel of kort. Mensen die vinden dat ze lang moeten wachten, geven vaker aan behoefte te hebben aan een avond- of weekendspreekuur dan mensen die de wachttijd acceptabel of kort vinden.

Tot slot

Hoewel minder mensen nog dezelfde dag bij hun huisarts terechtkunnen als zeven jaar geleden, zijn de meeste mensen tevreden over de wachttijd. Toch geeft een deel van hen aan behoefte te hebben aan een avond- of weekendspreekuur. Dit betreft mensen voor wie het overdag lastig is om de huisarts te bezoeken, omdat zij moeten werken. Ook ouders met kinderen geven aan dat zij een avond- of weekendspreekuur op prijs zouden stellen. Voor deze groepen zou ‘de huisarts: 24/7’ een uitkomst zijn.

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is een project van het NIVEL en bestaat uit ruim 2800 personen die een afspiegeling van de Nederlandse bevolking vormen. In mei 2009 kregen 1480 leden van het panel de genoemde vragen voorgelegd. 1045 mensen hebben gerespondeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nivel.nl/consumentenpanel of e-mailen naar consumentenpanel@nivel.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen