Nieuws

De huisarts als luxeartikel

Gepubliceerd
7 september 2010

Dit concluderen onderzoekers na het interviewen van 28 patiënten uit Hong Kong. Dat is een flinke tegenvaller voor beleidsmakers in het Verre Oosten omdat zij streven naar een verschuiving van chronische zorg van de tweede naar de eerste lijn. Het zorgsysteem in Hong Kong is verdeeld in een publieke sector (gesubsidieerd door de overheid en georganiseerd door ziekenhuizen) en een private sector. De huisarts behoort tot de private sector, patiënten moeten deze zelf betalen. Onderzoekers hielden diepte-interviews met patiënten met chronische aandoeningen en vroegen naar hun meningen en opvattingen over huisartsenzorg. Veel patiënten vonden het hebben van een huisarts niet noodzakelijk. Ze zagen de huisarts meer als een ‘luxeartikel’ omdat ze er zelf voor moesten betalen. Bovendien zetten ze vraagtekens bij de kwaliteit van de chronische zorg van de huisarts: ‘Ik denk niet dat er een dokter is die al mijn ziektes kan volgen’. Alleen een medisch specialist zou in staat zijn een specifieke chronische aandoening goed te behandelen: ‘Ik heb meer vertrouwen in een ziekenhuis’. Wel gaven patiënten aan te balen van de wachttijden, het gebrek aan continuïteit van zorg, de haastige consulten, de beperkte keuzevrijheid en de slechte attitude van de medisch specialisten in het ziekenhuis. Hier liggen dus mogelijkheden voor de huisarts. Ook gaven patiënten aan dat het opbouwen van een langdurige therapeutische relatie en de holistische benadering belangrijke pluspunten waren van het ‘luxeartikel’ huisarts. De kosten (‘iets wat goed is kan niet goedkoop zijn’) en het vertrouwen in kwaliteit van de huisartsenzorg zijn in Hong Kong de grootste obstakels voor een verschuiving van chronische zorg naar de eerste lijn. Op deze punten zal het Verre Oosten flink moeten investeren. Toch wordt ook hier duidelijk dat er meer nodig is dan een, op een tekentafel, door ambtenaren uitgewerkt plannetje. Wanneer leren beleidsmakers eens beter te luisteren naar de patiënten en de werkers in het veld? Alleen dan zijn we in staat om chronische zorg efficiënt en effectief te innoveren. Goede dingen hoeven nu eenmaal helemaal niet duur te zijn! (Tim olde Hartman)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen