Praktijk

De huisartsenpraktijk en COVID-19

Date
28 april 2020
Dossier
Half maart brak de mitigatiefase aan in de strijd tegen COVID-19 en veranderde het werk in veel Nederlandse huisartsenpraktijken totaal, met grote regionale verschillen. H&W-fotograaf Margot Scheerder bracht begin april in beeld hoe diverse huisartsenpraktijken in Nederland hiermee omgaan.