Nieuws

De jeugd telt

Gepubliceerd
10 juli 2008

Helaas komt kinderpsychiatrie weinig aan de orde in de opleiding tot basisarts of huisarts. Ten onrechte; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als je de kinderpsychiatrische problematiek tijdig onderkent bij het opgroeiende kind draagt dat bij aan een tijdige behandeling en heeft het een positieve ontwikkeling op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. De huisarts, gezinsarts bij uitstek, heeft goede mogelijkheden voor vroegtijdige opsporing. Hij kan ook bij psycho-educatie en begeleiding een belangrijke rol vervullen. Algemene kennis van psychiatrische aandoeningen bij kinderen vormt hiertoe de basis. Dit boek is het derde deel in de trilogie Kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast Behandeling en begeleiding bestaat de trilogie uit Psychopathologie en behandeling en Onderzoek en diagnostiek. Dit deel is een nieuwe versie van de eerste uitgave uit 1996. De boeken samen geven een compleet overzicht van het veld der kinderpsychiatrie. Je kan ieder boek goed afzonderlijk lezen. Behandeling en begeleiding is voor de huisarts erg bruikbaar omdat het direct aansluit bij de praktijk. Een boek dat uitermate nuttig en handig is om als naslagwerk in de boekenkast van te hebben. Zeker voor een huisarts die opleider is van aios of co-assistenten. De verschillende probleemgebieden met bijbehorende kinderpsychiatrische aandoeningen worden per hoofdstuk besproken. Elk hoofdstuk start vanuit een stroom- of beslissingsschema dat leidinggevend is voor de opbouw van het hoofdstuk. De auteurs werken steeds opnieuw uit welke evidentie ten grondslag ligt aan de keuze voor een behandeling. De behandelings-modaliteiten binnen het beslissingsschema worden elk apart besproken. Daarnaast besteden de auteurs veel aandacht aan bruikbare psycho-educatie. Hierin geven ze uitleg over de stoornis volgens DSM-IV-TR. Ook bespreken ze verder de etiologie, behandeling en prognose uitgebreid. Hoofdstuk 1 ‘Specifieke psychopathologie bij zuigelingen en kleuters’ behandelt op deze manier hechtingsstoornissen en slaapstoornissen. Hoofdstuk 2 behandelt pervasieve ontwikkelingsstoornissen (autisme, PDD-NOS, stoornis van Asperger). Dit ziektebeeld staat de laatste tijd nadrukkelijk in de aandacht van de media met talrijke vragen op het spreekuur van de huisarts als gevolg. Hierbij kan dit hoofdstuk veel steun geven, met name op het gebied van psycho-educatie. Hoofdstuk 4 behandelt ADHD: een ziektebeeld dat de afgelopen jaren veel in de publiciteit is geweest. De gedragsstoornissen komen hierbij ook aan bod. Ook de hoofdstukken over voedings- en eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimia nervosa), angststoornissen (separatieangsstoornis, posttraumatische stressstoornis) en problematisch gebruik van cannabis en alcohol geven veel bruikbare informatie voor de praktijk. In het laatste hoofdstuk staan de Engelse kinder- en jeugdpsychiatrische richtlijnen, als een toegift en verdere onderbouwing van wat er in het boek al aan bod gekomen is. Al met al een nuttig en bruikbaar boek. Weliswaar pittig geprijsd, maar de aanschaf meer dan waard. Richard Hoof

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen