Nieuws

De kleur van een roos

Gepubliceerd
4 april 2013
Het is bekend dat publicaties van onderzoek waarbij de farmaceutische industrie betrokken is, gunstiger resultaten laten zien dan ander onderzoek. Een recente update van een Cochrane-review concludeert dat dit nog steeds het geval is, ondanks de toegenomen aandacht voor dit probleem en de komst van trialregisters.
De onderzoekers gingen na of door de industrie gesponsord onderzoek naar geneesmiddelen en medische apparatuur andere resultaten liet zien en verschilde in kans op vertekening van onderzoek dat op andere wijze werd gefinancierd. Ze zochten hiervoor naar publicaties waarin beide soorten onderzoek, wel en niet gesponsord door de industrie, kwantitatief met elkaar waren vergeleken. Ze includeerden uiteindelijk 48 van dergelijke publicaties, gepubliceerd tussen 1986 en 2010. De auteurs van vijfendertig artikelen hadden alleen naar RCT’s gekeken, anderen includeerden ook observationeel onderzoek. Het aantal geïncludeerde onderzoeken per artikel liep uiteen van 9 tot 930, de mediaan was 137.
Het gepoolde effect gaf aan dat door de industrie gesponsord onderzoek vaker gunstige resultaten liet zien voor werkzaamheid (RR 1,25; 95%-BI 1,14-1,35), bijwerkingen (RR 1,87, 95%-BI 1,54- 2,27) en conclusies (RR 1,31, 95%-BI 1,20-1,44).
Ten aanzien van de klassieke ‘risk of bias’-criteria, zoals wijze van randomisatie, was er geen verschil in kans op vertekening tussen onderzoeken die wel en niet door de industrie waren gesponsord, met uitzondering van de blindering, waar industriegesponsord onderzoek beter op scoorde. De auteurs bevelen daarom aan om sponsoring door de industrie als een afzonderlijke bron van vertekening te beschouwen, in aanvulling op de gebruikelijke criteria.
Het moge duidelijk zijn dat er voldoende reden is om alert te blijven op de neiging naar rooskleurigheid in publicaties van door de industrie gefinancierd onderzoek.
Hans van der Wouden

Literatuur

  • 1.Lundh A, et al. Industry sponsorship and research outcome. Cochrane Database Syst Rev 2012, Issue 12. Art. No.: MR000033.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen