Nieuws

De klinische presentatie van COVID-19 in cijfers

Gepubliceerd
10 april 2020
Dossier
In de oorspronkelijke casusdefinitie van het RIVM lag de nadruk van COVID-19 op koorts en luchtwegklachten. Chinese onderzoekers beschrijven in the Lancet, Gut en NEJM de eerste grote cohorten van coronapatiënten. Bij ongeveer 9 van de 10 opgenomen patiënten past deze casusdefinitie, maar de presentatie kan ook atypisch verlopen.
0 reacties

In the Lancet worden de klinische kenmerken van 191 volwassen patiënten beschreven in twee ziekenhuizen in Wuhan. In Gut werd specifiek gekeken naar de subgroep van 74 patiënten (van 651 in totaal) met gastro-intestinale klachten in meerdere ziekenhuizen in de provincie Zhejiang. In NEJM worden 1099 patiënten (ook kinderen) beschreven die in januari 2020 met COVID-19 in heel China werden opgenomen. 

De onderzoeken laten zien dat koorts, hoesten en sputum opgeven het frequentst voorkomen, maar dat ook gastro-intestinale klachten de eerste presentatie van COVID-19 kunnen zijn. Opvallend is dat het merendeel van deze Chinese COVID-19-patiënten, opgenomen in het ziekenhuis, geen comorbiditeit heeft. De mediane incubatietijd was 4 dagen (IQR 2 tot 7 dagen), en de mediane duur van ziekenhuisopname was 11 tot 12 dagen (Lancet, NEJM), maar de mediane duur van ontstaan van klachten tot ontslag 22 dagen (IQR 18 tot 25, Lancet). De cohorten verschilden vooral in het aandeel patiënten met ernstige ziekte, en daarmee samenhangend, het percentage IC-opnames. Zie de [tabel].

Deze klinische cohorten tonen een pluriform beeld van COVID-19. Het is duidelijk dat koorts en/of luchtwegklachten bij ongeveer 9 van de 10 opgenomen patiënten worden gerapporteerd, maar die symptomen zijn niet obligaat en een klein deel (ongeveer 1 op de 10) van de patiënten heeft ook gastro-intestinale klachten. Dit sluit aan bij de geuite observaties uit de dagpraktijk in Brabant. Dus blijf ook bij (een beperkte groep) patiënten met atypische klachten alert op COVID-19, bijvoorbeeld bij gastro-intestinale klachten.

: Tabel De eerste grote cohorten van coronapatiënten die werden beschreven in the Lancet, Gut en NEJM

 

Lancet

Zhou et al

NEJM

Guan et al.

Gut

Jin et al.

 

 

 

 

GI-klachten

géén GI-klachten

Cohortkenmerken

 

 

 

 

Aantal patiënten (n)

Leeftijd in jaren (mediaan, IQR)

Mannelijk geslacht (%)

Severe disease (%)

IC-opname (%)

191

56 (46-67)

62

62,3%

26

1099

47 (35 tot 58)

58,1

15,7

5,0

74

46 ± 14*

50,0

23,0

6,8

577

45 ± 14*

51,0

8,2

2,1

Klinische kenmerken (%)

 

 

 

 

Koorts

Hoesten

Sputum opgeven

Dyspnoe

Keelpijn

Neusverkoudheid

Spierpijn

Vermoeidheid

Diarree

Misselijkheid en/of braken

Hoofdpijn

Conjunctivitis

94

79

23

-

-

-

15

23

5

4

-

-

88,7**

67,8

33,7

18,7

13,9

4,8

14,9

38,1

3,8

5,0

13,6

0,8

85,1

71,6

39,2

10,8

8,1

2,7

13,5

31,1

71,6

28,4

21,6

-

83,5

66,2

34,3

3,3

16,1

6,1

10,6

16,6

0,0

0,0

8,8

-

Comorbiditeit (%)

 

 

 

 

Any

Hypertensie

Diabetes mellitus

Coronairlijden

Maligniteit

48

30

19

8

1

23,7

15,0

7,4

2,5

0,9

33,8

16,2

9,5

1,4

0,0

26,5

15,3

7,1

0,7

1,0

Literatuur

  • Zhou F, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 2020;395:1054-62.
  • Jin X, et al. Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 cases of coronavirus-infected disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal symptoms. Gut 2020;0:1-8.
  • Guan W, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. NEJM 2020 February 28. DOI: 10.1056/NEJMoa2002032.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen