Nieuws

De kunst van het ouder worden

Gepubliceerd
10 april 2004

Ongeveer vijftien procent van de ouderen kampt met milde depressieve klachten en ruim twee procent van de ouderen heeft een ernstige depressie. In de preventieve geestelijke gezondheidszorg is depressie bij ouderen een prioriteit. Het doel van de film De kunst van het ouder worden is ouderen bewust te maken van de eigen mogelijkheden om met moeilijke gebeurtenissen om te gaan en zichzelf te beschermen tegen een depressie. In de film vertellen drie mensen (van 72, 75 en 79 jaar) over hun leven en vooral over hoe zij zich staande weten te houden na ingrijpende veranderingen. Hoe zij een nieuwe balans vinden in wat ze willen en wat ze kunnen, hoe zij hun dag structureren, hun zelfbeeld en zelfvertrouwen terugvinden of vasthouden, hoe zij voor zichzelf opkomen, zorgen voor relaties met vrienden, kennissen en buren, en er een gezonde leefstijl op na houden. Tips die in elke folder over (het voorkomen van) depressie te vinden zijn, worden op zeer natuurlijke wijze belicht door de drie hoofdpersonen in de film. De film is – nu nog – bedoeld als startpunt voor een groepsgesprek met gezonde ouderen en kan gebruikt worden door GGZ-preventiewerkers, ouderenwerk, thuiszorginstellingen, maar ook door de huisarts(enpraktijk). De handleiding bij de film geeft ook suggesties en adviezen voor de nabespreking. Voor de huisarts voert dat mogelijk wat ver, maar het kan best iets zijn voor een praktijkondersteuner die zich met (kwetsbare) ouderen bezig kan en wil houden. In de handleiding is tevens een wetenschappelijke verantwoording van de film te vinden over beschermende factoren ter voorkoming van depressies bij ouderen. Het is een aardige film geworden, met misschien – vanwege de wat zwaar aangezette handleiding gericht op groepsgesprekken – een beetje een nadrukkelijke psychiatrische inslag. De film is gemaakt voor ouderen, mantelzorgers, familie, buurtgenoten en algemeen publiek en past – met nabespreking – als interventie in al bestaande preventieprojecten gericht op voorkómen van depressie bij ouderen in Nederland. De kans is groot dat er snel een tweede versie van de handleiding komt die individueel te gebruiken is. De videoband is namelijk ook zeer geschikt om door een patiënt thuis bekeken te worden, maar zal met een handleiding voorzien van kijkopdrachten en/of algemene vragen, meer effect hebben. De huisarts kan de film (liefst met die individuele handleiding) gerust aanraden aan ouderen met somberheidsklachten. Een kopie in de praktijk die patiënten bij een volgend consult terugbrengen is een optie. Ook voor de praktijkondersteuner lijkt de film geschikt, wellicht als start voor een gesprek.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen