Nieuws

De kwaliteit van onze kwaliteitsindicatoren

Gepubliceerd
2 juni 2016
Iedere huisarts zal het gevoel herkennen afgerekend te worden op kwaliteitsindicatoren. Vaak zijn er ook redenen te bedenken waarom een bepaalde kwaliteitsindicator niet passend is, zoals ‘mijn patiënten zijn zieker of ouder.’ Het lijkt vanzelfsprekend dat bij onderzoek naar kwaliteitsindicatoren rekening wordt gehouden met de ‘case-mix’ die een dokter ziet op zijn spreekuur. Calsbeek et al. onderzochten verschillende case-mixfactoren die de kwaliteitsindicatoren van diabetes kunnen beïnvloeden. Alleen voor BMI en burgerlijke staat werd een significant verband gevonden met de HbA1c-waarde.
De auteurs includeerden 13 onderzoeken in een systematisch literatuuronderzoek en keken naar de invloed van verschillende case-mixfactoren op 3 uitkomstmaten (HbA1c-waarden, LDL-C-waarden en bloeddruk) bij patiënten met diabetes. Zij excludeerden onderzoeken die alleen een bepaalde subgroep van diabetespatiënten betroffen, en onderzoeken die de factoren alleen gebruikten om andere uitkomsten te corrigeren.
In totaal werden 23 case-mixfactoren geïdentificeerd. Deze factoren bestonden uit demografische factoren (onder andere leeftijd en geslacht), duur van de ziekte en comorbiditeit. De meeste onderzoeken keken naar de HbA1c-waarde als uitkomst.
Met de beschikbare data werd alleen een verband gevonden tussen de factoren BMI, burgerlijke staat en de HbA1c-waarde als uitkomstmaat. Ondanks de bekende relatie tussen BMI en bloeddruk en cholesterolspiegels, werden deze relaties bijna niet onderzocht. Ook andere mogelijke relaties werden bijna niet onderzocht of werden op verschillende manieren gemeten, waardoor geen consistente resultaten werden gevonden. Op basis van de beschikbare gegevens is het dus niet mogelijk om iets te zeggen over mogelijke andere verbanden.
Ondanks de trend om zorgverleners te vergelijken met behulp van kwaliteitsindicatoren is er nog weinig onderzoek gedaan naar case-mixfactoren. Meer onderzoek naar deze factoren is nodig om kwaliteitsindicatoren te kunnen gebruiken voor een eerlijke vergelijking. Factoren worden vaak intuïtief gekozen, maar er lijkt vooralsnog weinig bewijs te zijn voor deze veronderstelde verbanden. Dit komt de kwaliteit van de kwaliteitsindicatoren niet ten goede. Meer kennis over case-mixfactoren is nodig om te zorgen dat we geen appels met peren vergelijken.
Nadine Rasenberg

Literatuur

  • 1.Calsbeek H, et al. Case-mix adjustment for diabetes indicators: a systematic review. Am J Manag Care 2016;22:45-52.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen